Nivåvippor

vippor för vätskor och fast material

Vätskor

SOLIBA nivåvippa är en nivåvakt som ger larm vid hög nivå.
Larmet uppstår när vippan lutar mer än ±10°.

Enkel installation och minimalt underhåll.


Nivåvippa - Vätskor

SOBA SMALL

Funktion:

Applikation:

Temporåde:

Matning:

Beskrivning:

Tilt ± 25º. Brytande (NC)

Vätskor

 < +85°C

230 VAC - 50/60 HZ

Denna nivåregulator (vippa) är konstruerad för vätskor. När vätskan når vippan flyter den och lutningen gör att den mekaniska kontakten stänger eller öppnar el-kretsen, vilket kontrollerar stoppet eller start av en pump eller ett larm.
Nivåvippa för vätskor 

 Mer information:


Flyer SvDatablad En 

Nivåvippa Ex - Spannmål och granulater, högnivålarm

SOLIBA Ex

Funktion:

Applikation:


Specifikation:

Temporåde:

Matning:Beskrivning:

Tilt ±10º. Brytande (NC)

Bulk spannmål och granulat

ATEX-certifierad för område 20,21, 22
I gasversion (GP) även zon 0,1,2.

-20°C...+70°C

230 VAC - 50/60 HZ
Gasversion (GP): 24V AC/DC - 10 mA, 12V AC/DC - 100 mA

Soliba-serien är en serie nivåvakter avsedda för fast material som pulver, granulater etc.

Den tiltande tekniken erbjuder många fördelar som t.ex; enkel installation, minimalt underhåll.

SOLIBA nivåvippa Ex  Mer information:

Flyer Sv


Datablad En


Nivåvippa Special - Pulver, högnivålarm

SOLIBA Special

Funktion:

Applikation:

Temporåde:

Matning:

Beskrivning:

Tilt ±10º. Brytande (NC)

Pulver och lätta material

-40°C...+85°C

230 VAC - 50/60 HZ

Soliba-serien är en serie nivåvakter avsedda för fast material som pulver, granulater etc.

Den tiltande tekniken erbjuder många fördelar som t.ex; enkel installation, minimalt underhåll.Mer information:

Flyer Sv


Datablad En
 

Nivåvippa Special Ex - Pulver, högnivålarm

SOLIBA Special Ex

Funktion:

Applikation:

Specifikation:


Temporåde:

Matning:Beskrivning:


Tilt ±10º. Brytande (NC)

Bulk spannmål och granulat

ATEX-certifierad för område 20,21, 22
I gasversion (GP) även zon 0,1,2.

-20°C...+70°C

230 VAC - 50/60 HZ
Gasversion (GP): 24V AC/DC - 10 mA, 12V AC/DC - 100 mA

Soliba-serien är en serie nivåvakter avsedda för fast material som pulver, granulater etc.

Den tiltande tekniken erbjuder många fördelar som t.ex; enkel installation, minimalt underhåll.

Mer information:

Flyer Sv


Datablad En

 

Nivåvippa, Heavy Duty - Sten och grus, högnivålarm

SOLIBA PLUS

Funktion:

Applikation:

Temporåde:

Matning:

Beskrivning:


Tilt ±10º. Brytande (NC)

Bulk spannmål och granulat

-40°C...+85°C

230 VAC - 50/60 HZ

Soliba-serien är en serie nivåvakter avsedda för fast material som pulver, granulater etc.

Den tiltande tekniken erbjuder många fördelar som t.ex; enkel installation, minimalt underhåll.


  Mer information:

Flyer Sv


Datablad En 

Nivåvippa, Heavy Duty Ex - Sten och grus, högnivålarm

SOLIBA PLUS Ex

Funktion:

Applikation:

Specifikation:

Temporåde:

Matning:

Beskrivning:


Tilt ±10º. Brytande (NC)

Bulk spannmål och granulat

ATEX-certifierad för område 21, 22

-20°C...+70°C

230 VAC - 50/60 HZ

Soliba-serien är en serie nivåvakter avsedda för fast material som pulver, granulater etc.

Den tiltande tekniken erbjuder många fördelar som t.ex; enkel installation, minimalt underhåll.


  Mer information:

Flyer Sv

Datablad EnFast material

SOLIBA nivåvippa är en nivåvakt som ger larm vid hög nivå.
Larmet uppstår när vippan lutar mer än ±10°.

Enkel installation och minimalt underhåll.


Vid installationer där vippan kan skadas placerar man vippan i en skyddande aluminiumbehållare - SOLIBA PLUS


Nivåvippa - Spannmål och granulater, högnivålarm

SOLIBA

Funktion:

Applikation:

Temporåde:

Matning:

Beskrivning:

Tilt ±10º. Brytande (NC)

Bulk spannmål och granulat

-40°C...+85°C

230 VAC - 50/60 HZ

Soliba-serien är en serie nivåvakter avsedda för fast material som pulver, granulater etc.

Den tiltande tekniken erbjuder många fördelar som t.ex; enkel installation, minimalt underhåll.

Nivåvippa-spannmål och granulater 

 Mer information:


Flyer SvDatablad En

Nivåvippa Ex - Spannmål och granulater, högnivålarm

SOLIBA Ex

Funktion:

Applikation:


Specifikation:

Temporåde:

Matning:Beskrivning:

Tilt ±10º. Brytande (NC)

Bulk spannmål och granulat

ATEX-certifierad för område 20,21, 22
I gasversion (GP) även zon 0,1,2.

-20°C...+70°C

230 VAC - 50/60 HZ
Gasversion (GP): 24V AC/DC - 10 mA, 12V AC/DC - 100 mA

Soliba-serien är en serie nivåvakter avsedda för fast material som pulver, granulater etc.

Den tiltande tekniken erbjuder många fördelar som t.ex; enkel installation, minimalt underhåll.

SOLIBA nivåvippa Ex  Mer information:

Flyer Sv


Datablad En


Nivåvippa Special - Pulver, högnivålarm

SOLIBA Special

Funktion:

Applikation:

Temporåde:

Matning:

Beskrivning:

Tilt ±10º. Brytande (NC)

Pulver och lätta material

-40°C...+85°C

230 VAC - 50/60 HZ

Soliba-serien är en serie nivåvakter avsedda för fast material som pulver, granulater etc.

Den tiltande tekniken erbjuder många fördelar som t.ex; enkel installation, minimalt underhåll.Mer information:

Flyer Sv


Datablad En
 

Nivåvippa Special Ex - Pulver, högnivålarm

SOLIBA Special Ex

Funktion:

Applikation:

Specifikation:


Temporåde:

Matning:Beskrivning:


Tilt ±10º. Brytande (NC)

Bulk spannmål och granulat

ATEX-certifierad för område 20,21, 22
I gasversion (GP) även zon 0,1,2.

-20°C...+70°C

230 VAC - 50/60 HZ
Gasversion (GP): 24V AC/DC - 10 mA, 12V AC/DC - 100 mA

Soliba-serien är en serie nivåvakter avsedda för fast material som pulver, granulater etc.

Den tiltande tekniken erbjuder många fördelar som t.ex; enkel installation, minimalt underhåll.

Mer information:

Flyer Sv


Datablad En

 

Nivåvippa, Heavy Duty - Sten och grus, högnivålarm

SOLIBA PLUS

Funktion:

Applikation:

Temporåde:

Matning:

Beskrivning:


Tilt ±10º. Brytande (NC)

Bulk spannmål och granulat

-40°C...+85°C

230 VAC - 50/60 HZ

Soliba-serien är en serie nivåvakter avsedda för fast material som pulver, granulater etc.

Den tiltande tekniken erbjuder många fördelar som t.ex; enkel installation, minimalt underhåll.


  Mer information:

Flyer Sv


Datablad En 

Nivåvippa, Heavy Duty Ex - Sten och grus, högnivålarm

SOLIBA PLUS Ex

Funktion:

Applikation:

Specifikation:

Temporåde:

Matning:

Beskrivning:


Tilt ±10º. Brytande (NC)

Bulk spannmål och granulat

ATEX-certifierad för område 21, 22

-20°C...+70°C

230 VAC - 50/60 HZ

Soliba-serien är en serie nivåvakter avsedda för fast material som pulver, granulater etc.

Den tiltande tekniken erbjuder många fördelar som t.ex; enkel installation, minimalt underhåll.


  Mer information:

Flyer Sv

Datablad En