Du är här: Instrument / FLÖDESMÄTNING

Flödesmätning - flödesmätare & flödesvakter


Öppna System

Area Velocity flödesmätare

V/H-vätare

Våra flödesmätare modell AVFM, Stingray och MantaRay mäter flöde i öppna kanaler
och i såväl fyllda som delvis fyllda rör, utan behov av mätrännor eller skibord.

Rännor och överfall

Parshallränna

I öppna system mäter flöde vi i de flesta typer av mätöverfall och mätrännor.

Vätskor öppna system »    


Slutna system

https://www.paab.com/dokument/bibliotek/Flodesmatning/SE4mountingA.jpg

I slutna system mäter vi med våra induktiva magnetiska flödesmätare
eller med någon av våra beröringsfria flödesmätare, från utsidan av rörledningen utan ingrepp i röret.

Flödesvakter

Tryckdifferensmätare för vätskor och gaser samt flödesvakter ingår
även i vårt kompletta program för flödesmätning.

Vätskor slutna system »

 

 

Flöde av fast material

För indikering av flöde av fast material erbjuder vi vår flödesvakt Microsense
som arbetar med mikrovågor beröringsfritt. Materialflödet upptäcks med hjälp av dopplerprincipen.


Fast material, granulater och pulver »

 


 

Ladda ner pdf av våra erfarenheter från flödesmätningar av inläckage i bergtunnlar.