Klormätning

 

Amperometiskt mätsystem för mätning av klor och andra oxidanter i dricksvatten, avloppsvatten, poolvatten och processvatten. Olika sensorer för mätning av fritt klor, totalt klor, klordioxid, ozon, perätticksyra och temperatur.


   


Klormätning i vatten


Amperometrisk sensor för klormätning

 S494 

Mätparametrar:


Noggrannhet:

Stabilitet:

Arbetstemp:

Material:

Beskrivning:

Fritt klor, Totalt klor, Organiskt och oorgniskt fritt klor, Klordioxid, Ozon, Perätticksyra, Väteperoxid, Kloriter.

±2%

±1%, efter fyra veckor från kalibrering.

5 - 45°C (annat på förfrågan)

PVC, silicon, PTFE

S494 är en amperometrisk sensor med två eller tre elektroder täckta med ett membran. Integrerad temperaturmätning för signalkompensation.

S494 är anpassad för 42Seriens mätinstrument men kan med A/D-omvandlare anpassas för den digitala 50seriens plug & play-instrument Mer information:

 

 


 
Digitizer A/D-omvandlare för amperometrisk sensor S494

 Digitizer

Beskrivning:

A/D-omvandlaren, Chemitec digitizer omvandlar klorsensorn S494s signaler till seriella signaler med standard Modbus RTU protokoll. Detta möjliggör att S494 kan användas med den digitala 50seriens plug & play-instrument

Digitizer A/D-omvandlare

 Mer information:

 

 


 Genomströmningsarmatur för celler till ovanstående instrument

 S305PX494 

Material:Max tryck:

Max temp:

Beskrivning:

Cell och konsol i plexiglas
Anslutningar och ventiler i PVC
O-ring i NBR

4 bar

60°C

S305PX494 är en armatur avsedd för montage av sensorer till ovanstående instrument

Genomströmningsarmatur klormätare 

 Mer information: