Klormätning

DioSense HR

Att mäta en hög nivå av ClO2 i lösning är extremt svårt och har traditionellt gjorts med dyra instrument. DioSense HR (0-3500 ppm) är en optisk sensor som mäter absorbansen av ljus vid en viss frekvens som är proportionell mot mängden klordioxid i lösningen.

  • CE
Benämning
DioSense HR
Användning
  • Aggressivt/frätande
  • Dricksvatten
  • Vatten
Datablad
Varumärken
  • Process Instruments
Beskrivning
Beskrivning

DioSense HR (high range)  använder en optisk sensor som täcker intervallet 0-3500mg/L (0-0,35%). De är optiska enheter som är speciellt utformade för att motstå den hårda kemiska miljön av ClO2-lösningar. De är okänsliga för pH-ändringar, använder inga reagenser, är extremt stabila och har minskat underhåll och minskade kostnader för hela livslängden. En inbyggd temperaturgivare gör att de automatiskt temperaturkompenseras.

• Optisk sensor
• Inga kemiska reagenser
• Stabil och pålitlig
• Inget underhåll
• Upp till 15 års livslängd

Vi hjälper dig med service och installation!