Nivåvakter för vätskor & fast material

 

Vi erbjuder ett brett program av nivåvakter för vätskor och fast material.

Vippor har en egen rubrik under Nivå

GLT - Marknivåtest av givare

För de flera modeller nivåvakter finns även möjligheten att ansluta dem till en test-kontakt placerad i marknivå (GLT-test), vilket medför att nivåvaktens funktion kan testas utan att klättra upp på t.ex en tank eller silo för att utföra ett fysiskt test.

Läs mer om GLT Marknivåtest här»

Beroende på modell finns nivåvakterna ATEX och SIL klassade.

Nivåvakter för vätskor & fast material

vippor för vätskor och fast material


VIPPOR - Se egen rubrik »

 


 

 Vibrerande nivåvakter - för fast material

Diamond

Min densitet:

Max tryck:

Max temp:

Utgång:

Beskrivning:

10 g/liter

10 bar

150°C

Relä, PNP/NPN, 8/16 mA

Diamond-serien är en serie nivåvakter avsedda för fast material som pulver, granulater etc.

Den vibrerande tekniken erbjuder många fördelar som t.ex; inga rörliga delar, minimalt underhåll, oberoende av förändringar i temperatur, tryck, fuktighet mm. Ingen kalibering krävs och vibrationen har en självrengörande effekt.

Vibrerande nivåvakter
 

 Mer information:

  

 


 Vibrerande nivåvakt - för fast material - högtemperaturutförande

Diamond SHT

Min densitet:

Max tryck:

Max temp:

Utgång:

Beskrivning:

20 g/liter

10 bar

250°C

Relä, PNP/NPN, 8/16 mA

En nyutvecklad teknik gör det möjligt att med vibrationstekniken klara processtemperaturer upp till 250°C.

Den vibrerande tekniken erbjuder många fördelar som t.ex; inga rörliga delar, minimalt underhåll, oberoende av förändringar i temperatur, tryck, fuktighet mm. Ingen kalibering krävs och vibrationen har en självrengörande effekt.

Vibrerande nivåvakt för höga temperaturer 

 Mer information:

  

 


 Vibrerande nivåvakt - för fast material

DP600

Min densitet:

Max tryck:

Max temp:

Utgång:

Beskrivning:

20 g/liter

10 bar

150°C

Relä, 8/16 mA

DP600/CV600 är avsedd för torra granulater, storlek ca 0,5 till 20mm.

Den vibrerande tekniken erbjuder många fördelar som t.ex; inga rörliga delar, minimalt underhåll, oberoende av förändringar i temperatur, tryck, fuktighet mm. Ingen kalibering krävs och vibrationen har en självrengörande effekt.

Vibrerande nivåvakt Diamond Point 

 Mer information:

  

 


 Vibrerande nivåvakt - för fast material

DP660

Min densitet:

Max tryck:

Max temp:

Utgång:

Beskrivning:

50 g/liter

10 bar

70°C

Relä, PNP/NPN

DP660/CV660 är avsedd för torra granulater, storlek ca 0,5 till 10mm.

Den vibrerande tekniken erbjuder många fördelar som t.ex; inga rörliga delar, minimalt underhåll, oberoende av förändringar i temperatur, tryck, fuktighet mm. Ingen kalibering krävs och vibrationen har en självrengörande effekt.

Vibrerande nivåvakt Diamond Point 

 Mer information:

  

 


Mikrovågs nivåvakter - för vätskor & fast material

MWS

Max avstånd:

Max tryck:

Max temp:

Utgång:

Beskrivning:

40 m mellan sändare och mottagare

5 bar

180°C(högre på förfrågan)

Relä SPDT

Systemet består av två delar; en sändare och en mottagare placerade på motsatta sidor av ett stup, tank eller behållare. Sändaren skickar ut mikrovågsenergi mot mottagaren ca 200 gånger per sekund. Om ett tillräckligt reflekterande eller absorberande material bryter sikten mellan de två enheterna når inte den utsända energin fram till mottagaren. Signalbortfallet hos mottagren genererar en förändring och aktiverar ett relä att indikera hög eller låg signal.

Typiska applikationer är larm vid hög/låg nivå i tankar och silos, detektering av flöde/ej flöde, nivålarm i stup m.m. där man önskar ett system som inte gör intrång i kärlet, rörledningen eller stupet.

Mikrovågs nivåvakt 

 Mer information:

  

 


Vibrerande gaffelnivåvakter - för vätskor & fast material

SC

Min densitet:

Max tryck:

Max temp:

Utgång:

Beskrivning:

Fast material: 0,07 g/m3
Vätskor: 0,7 g/m3

40 bar

150°C

Relä, Direkt last, PNP, NPN

Gaffelnivåvakterna i SC-serien är avsedda för nivåkontroll i vätskor och fast material. Enheterna kan programmeras att aktiveras för hög eller låg nivå med justerbar känslighet för att eliminera felaktiga aktiveringar av nivåvakten.

Den vibrerande tekniken erbjuder många fördelar som t.ex; inga rörliga delar, minimalt underhåll, oberoende av förändringar i temperatur, tryck, fuktighet mm. Ingen kalibering krävs och vibrationen har en självrengörande effekt.

Gaffelnivåvakt SC 

 Mer information:

  

 


Kapacitiva nivåvakter - för vätskor & fast material

ME/SA

Max tryck:

Max temp:

Utgång:

Beskrivning:

25 bar

800°C

Relä

Vår ME/SA-serie av kapacitiva nivåvakter är avsedda för användning i t.ex. vätskor, pellets, slurry och pulver i höga temperaturer, högt tryck och korrosiva miljöer. Finns även i anti-statiska utförande.
Tack vare nivåvakternas konstruktion är de inte beroende av materialet i tanken. De kan installeras i såväl betong, plast eller annan icke-metallisk tank
Kapacitiv nivåvakt ME/SA 

 Mer information:

  

 

 

 


RF-kapacitiva nivåvakter - för vätskor & fast material

MD/SB

Max tryck:

Max temp:

Utgång:

Beskrivning:

20 bar

550°C

Relä

MD/SB är en serie nivåvakter av RF-typ avsedda för vätskor och fast material.
Fördelen med denna typ av switch är att den är okänslig för påbyggnad på känseldelen.
Typiska applikationer är bitumen, tjära, asfalt, färg, polymer, pulver och granulater.

RF kapacitiv nivåvakt MD/SB 

 Mer information:

 

 

 

 
 


Roterande paddelnivåvakter - för fast material

RP/SE

Min densitet:

Max temp:

Utgång:

Beskrivning:

0,3 kg/dm3

200°C

Relä

Vi erbjuder ett mycket brett program av paddelnivåvakter för fasta material i kraftigt mekaniskt utförande.

Våra paddelvakter har en unik tätning som ger ett mycket bra skydd mot att damm tränger in i huset längs axeln.

RP/SE-serien finns i högtemperatur- och Ex-utförande.

Paddelnivåvakt RP/SE 

 Mer information:

 

 

 

 
 


Kompakt roterande paddelnivåvakt - för fast material

Med eller utan vikbar paddel, Unik funktion med LED indikering 

SE3X

Min densitet:

Max temp:

Utgång:

 LED indikering:

 Beskrivning:

0,3 kg/dm3

200°C

Relä

Option, grön=arbetar, röd=stopp

SE3X är en paddelnivåvakt avsedd för fast material. Kompakt format och enkel installation medför att den passar mycket bra för installation i begränsade utrymmen. Den unika LED indikeringen ger användaren möjlighet till snabb översikt över enhets status.

SE3X kan levereras med olika typer av paddlar.
T.ex. den vikbara paddeln medför att SE3X kan installeras från utsidan utan att paddeln tas bort.

SE3X har liksom RP/SE-serien en unik tätning som ger ett mycket bra skydd mot att damm tränger in i huset längs axeln.

Paddelnivåvakt SE3X 

 Mer information:

 

 

 

 


 

Intelligent nivåvakt - för vätskor & pulver

SIS

Media:

Max temp:

Utgång:

Matning:

Beskrivning:

Vätskor och pulver

150°C

2 x PNP/NPN(option)

18-30 VDC

SIS är en nivåvakt som detekterar både vätskor och pulver, med två justerbara utsignaler. Känsligheten på utsignalerna kan ställas in oberoende av varandra, vilket medför att samma enhet kan detektera två olika medier(t.ex. olja och vatten).
SIS kan användas som larm vid hög eller låg nivå i tankar eller rörledningar och är opåverkad av skum och viskösa medier. Den kompakta konstruktionen underlättar installation i trånga utrymmen. Lämplig för användning i CIP- och SIP-rengöringsapplikationer, inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.
PAAB Nivåvakt SIS 

 Mer information: