Dränkbara nivågivare, hydrostatisk nivåmätning

Mätområde 0...40 cm H2O till 0...250 mH2O

 
 

Våra hydrostatiska nivågivare är lämpliga för nivåmätning i de flesta vätskor och trögflytande media.

Exempel på mätmedia är vatten, avloppsvatten, slam, syra, olja, diesel och biodiesel, bensin m.m.

De separerbara nivågivarna LMP 308 / LMP 808 / LMK 358 / LMK 858
är en specialtiet; kabeldelen kan enkelt separeras från sensordelen
utan behov av verktyg. Det är en stor fördel för många vid installation
och service.

Specialversioner som inbyggt överspänningsskydd eller temperatursensor
är en del av standardprogrammet liksom RS485-
kommunikation Modbus RTU eller HART®-protokoll.

 

Tillbehör till dränkbara nivågivare >>

Dränkbara nivågivare

 

Nivågivare med syrafast sensor 0-1 mH2O till 0-250 mH2O

LMP 305

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:

Beskrivning:

0 - 1 mH2O till 0-250 mH2O

Syrafast stål 1.4404(316L)

0,25/0,35 % FSO

Tack vare den smala diametern är LMP 305 passande för nivåmätning i trånga utrymmen. Tillåtna mätmedia är vatten, avloppsvatten eller andra tunnflytande vätskor.
Lämplig för nivåmätning i 1" rör, borrhål, brunnar m.m. 

Dränkbar nivågivare LMP 305

 Mer information:

 

Ø 19mm


Nivågivare med syrafast sensor 0-1 mH2O till 0-250 mH2O

LMP 307

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:


Option:
Beskrivning:

0 - 1 mH2O till 0-250 mH2O

Syrafast stål 1.4404(316L)

0,1/0,25/0,35 % FSO

Certifikat för dricksvatten enligt DVGW och KTW
Ex-version
Korrugerat skyddsrör för kabel
SIL 2
Version för bensin, svetsat membran

LMP 307 är en unviversell nivågivare lämplig för vatten, bränslen, oljor mm.

Helsvetsat membran för bränslen.

Dränkbar nivågivare LMP 307

 Mer information:

 

SIL

Ø 27mm


Nivågivare med syrafast sensor - med inbyggd temperatursensor

LMP 307T

Mätområde:


Material i hus:

Noggrannhet:


Option:

Utsignal:

 
Beskrivning:

Nivå 0 - 1 mH2O till 0-250 mH2O
Temp 0-30/0-50/-10-50°C

Syrafast stål 1.4404(316L)

Nivå 0,25/0,35 % FSO
Temp +/- 1°C

Certifikat för dricksvatten enligt DVGW och KTW

Nivå 4-20 mA
Temperatur 4-20 mA

LMP 307T är en nivå- och temperaturgivare lämplig för vatten, avloppsvatten, bränslen, oljor mm. Givaren har separata 4-20 mA utsignaler för nivå resp. temperatur.
 

Dränkbar nivågivare LMP 307T

 Mer information:

 

 

Ø 27mmNivågivare med syrafast sensor 0-1 mH2O till 0-250 mH2O

LMP 308

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:

Option:


Beskrivning:

0 - 1 mH2O till 0-250 mH2O

Syrafast stål 1.4404(316L)

0,1/0,25/0,35 % FSO

Ex-version
Korrugerat skyddsrör för kabel

Separerbar kabel- och sensordel
LMP 308 är lämplig för vatten, avloppsvatten, bränslen, oljor mm
 


 

Dränkbar nivågivare LMP 308 

 Mer information:

 

 

SIL

Ø 35mm


Nivågivare med syrafast sensor 0-1 mH2O till 0-100 mH2O

LMP 808

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:

Option:


Beskrivning:

0 - 1 mH2O till 0-100 mH2O

PVC

0,25/0,35 % FSO

Ex-version
Skyddsrör för kabel i PVC

Separerbar kabel- och sensordel
LMP 808 är lämplig för vatten, avloppsvatten, bränslen, oljor mm

Dränkbar nivågivare LMP 808 

 Mer information:

 

 

SIL

Ø 35mm


Nivågivare med keramisk sensor 0-6 mH2O till 0-200 mH2O

LMK 306

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:

Beskrivning:

0 - 6 mH2O till 0-200 mH2O

Syrafast stål 1.4404(316L)

0,5 % FSO

Tack vare den smala diametern är LMK 306 passande för nivåmätning i trånga utrymmen. Tillåtna mätmedia är vatten, avloppsvatten eller andra tunnflytande vätskor.
Lämplig för nivåmätning i 3/4" rör, borrhål, brunnar m.m. 

Dränkbar nivågivare LMK 306 

 Mer information:

 

 

Ø 17mm


Nivågivare med keramisk sensor 0-4 mH2O till 0-250 mH2O

LMK 307

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:

Option:

Beskrivning:

0 - 4 mH2O till 0-250 mH2O

Syrafast stål 1.4404(316L)

0,5 % FSO

Ex-version

LMK 307 är en unviversell nivågivare
lämplig för vatten, avloppsvatten,
bränslen, oljor mm

Dränkbar nivågivare LMK 307 

 Mer information:

 

SIL

Ø 27mm


Nivågivare med keramisk sensor - med inbyggd temperatursensor

LMK 307T

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:


Utsignal:


Beskrivning:

Nivå 0 - 4 mH2O till 0-250 mH2O
Temp 0-30/0-50/-10-50°C

Syrafast stål 1.4404(316L)

Nivå 0,5 % FSO
Temp +/- 1°C

Nivå 4-20 mA
Temperatur 4-20 mA

LMK 307T är en nivå- och temperaturgivare lämplig för vatten, avloppsvatten, bränslen, oljor mm. Givaren har separata 4-20 mA utsignaler för nivå resp. temperatur.
 

Dränkbar nivågivare LMP 307T

 Mer information:

 

 

Ø 27mm


Nivågivare med keramisk sensor 0-40 cmH2O till 0-100 mH2O

LMK 358

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:

Option:Beskrivning:

0 - 40 cmH2O till 0-100 mH2O

Syrafast stål 1.4404(316L)

0,25/0,35 % FSO

IS-version
Korrugerat skyddsrör för kabel
Membran 99,9% keramik Al2O3

Separerbar kabel- och sensordel
Lämplig för avsloppsvatten, slam, olja, bränslen, aggresiva media

Dränkbar nivågivare LMK 358 

 Mer information:

 

 Ø 39,5mm


Nivågivare med keramisk sensor 0-40 cmH2O till 0-100 mH2O

LMK 382

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:

Option:Beskrivning:

0 - 40 cmH2O till 0-100 mH2O

Syrafast stål 1.4404(316L)

0,25/0,35 % FSO

Ex-version
Membran 99,9% keramik
Flänsanslutning

Klarar höga mediatemperaturer upp till 125 grader C. LMK 382 är framtagen för nivåmätning i avloppsvatten, slam och media med hög viskositet.
Klarar att mäta låga nivåer, ner till 40 cmH2O.

Dränkbar nivågivare LMK 382

 Mer information:

 

 

Ø 39,5mmNivågivare med keramisk sensor 0-40 cmH2O till 0-200 mH2O

LMK 458

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:

Option:Beskrivning:

0 - 40 cmH2O till 0-200 mH2O

Syrafast stål 1.4404(316L)

0,1/0,25 % FSO

Ex-version
Fläns- eller gänganslutning
Membran 99,9% keramik Al2O3
Material i hus CuNiFe (resistent mot havsvatten)

Framtagen för offshore och marina applikationer
Max tempertaur 125 °C
Lämplig för vatten, avsloppsvatten, olja, bränslen mm.
Exempel på applikationsområden är avsaltningsanläggningar, ballasttankar, lagringstankar m.m.

Dränkbar nivågivare LMK 458

 Mer information:

 


GL

Ø 39,5mm


Nivågivare med keramisk sensor 0-4 mH2O till 0-100 mH2O

LMK 807

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:

Option:

Beskrivning:

0 - 4 mH2O till 0-100 mH2O

PP-HT

0,5 % FSO

Tätningsmaterial FKM, EDPM, FFKM

Lämplig för nivåmätning i vatten, avloppsvatten och olika aggresiva media.
 


 

Dränkbar nivågivare LMK 807 

 Mer information:

 

SIL

Ø 35mm


Nivågivare med keramisk sensor 0-40 cmH2O till 0-100 mH2O

LMK 809

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:

Option:

Beskrivning:

0 - 40 cmH2O till 0 - 100 mH2O

PP-HT eller PVDF

0,25/0,35 % FSO

Gänganslutning för montage på rör

LMK 809 är lämplig för nivåmätning i avloppsvatten eller i de flesta aggresiva media.
Membran 99,9% keramik Al2O3
Resistent mot de flesta kemikalier
 

Dränkbar nivågivare LMK 809 

 Mer information:

 

 

Ø 45mm


Nivågivare med keramisk sensor 0-40 cmH2O till 0-100 mH2O

LMP 858

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:

Option:


Beskrivning:

0 - 40 cmH2O till 0-100 mH2O

PVC

0,25/0,35 % FSO

Membran 99,9% keramik Al2O3
Skyddsrör för kabel i PVC

Separerbar kabel- och sensordel
LMK 809 är lämplig för nivåmätning i avloppsvatten eller i de flesta aggresiva media.
Även lämplig för nivåmätning i viskösa media som t.ex. slam tack vare semi-flush membran.
 

Dränkbar nivågivare LMP 858 

 Mer information:

 

 

 

Ø 45mm


Nivågivare med syrafast sensor 0-4 mH2O till 0-250 mH2O

LMP 308 i

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:

Option:


Beskrivning:

0 - 4 mH2O till 0-250 mH2O

Syrafast stål 1.4404(316L)

0,1 % FSO

Ex-version
Korrugerat skyddsrör för kabel

Separerbar kabel- och sensordel
Hög noggrannhet
Kommunikationsanslutning för justering av offset, område och dämpning
Lämplig för vatten, avsloppsvatten, slam 


 

Dränkbar nivågivare LMP 308 i 

 Mer information:

 

 

Ø 35mm


Nivågivare med keramisk sensor 0-60 cmH2O till 0-100 mH2O

LMK 358 H

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:

Option:


Beskrivning:

0 - 60 cmH2O till 0-100 mH2O

Syrafast stål 1.4404(316L)

0,1/0,2 % FSO

Ex-version
Korrugerat skyddsrör för kabel
Membran 99,9% keramik Al2O3

Separerbar kabel- och sensordel
Max tempertaur 85° C
Lämplig för avsloppsvatten, slam, olja, bränslen, aggresiva media

Dränkbar nivågivare LMK 358 H

 Mer information:

 

HART®

Ø 39,5mm


 

Nivågivare med keramisk sensor 0-60 cmH2O till 0-100 mH2O

LMK 382 H

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:

Option:Beskrivning:

0 - 60 cmH2O till 0-100 mH2O

Syrafast stål 1.4404(316L)

0,1/0,2 % FSO

Ex-version
Flänsanslutning
Membran 99,9% keramik Al2O3

Max tempertaur 85° C
Lämplig för avsloppsvatten, slam, olja, bränslen, aggresiva media 

Dränkbar nivågivare LMK 382 H

 Mer information:

 

HART®

Ø 39,5mm


Nivågivare med keramisk sensor 0-60 cmH2O till 0-200 mH2O

LMK 458 H

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:

Option:
Beskrivning:0 - 60 cmH2O till 0-200 mH2O

Syrafast stål 1.4404(316L)

0,1/0,2 % FSO

Ex-version
Fläns- eller gänganslutning
Membran 99,9% keramik Al2O3
Material i hus CuNiFe(resistent mot havsvatten)

Framtagen för offshore och marina applikationer
Max tempertaur 85° C
Lämplig för vatten, avsloppsvatten, olja, bränslen mm.
Exempel på applikationsområden är avsaltningsanläggningar, ballasttankar, lagringstankar m.m.

Dränkbar nivågivare LMK 458 H 

 Mer information:

 

 HART®


GL

Ø 39,5mm


Nivågivare med keramisk sensor 0-4 mH2O till 0-200 mH2O

LMK 387

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:

Option:Beskrivning:

0 - 4 mH2O till 0-200 mH2O

Syrafast stål 1.4404(316L)

0,35 % FSO

Ex-version
Gänganslutning
Membran 99,9% keramik Al2O3

Framtagen för nivåmätning i avloppsvatten, vatten och slam. Det mekaniskt robusta keramikmembranet medför enkel rengöring vid behov av service. Jämfört med LMK 382 är diametern endast 22mm vilket medför att LMK 387 kan monteras i 1" rör.

 
Dränkbara nivågivare LMK 387

 Mer information:

 

 


Ø 22mm


Nivågivare med syrafast sensor 0-1 mH2O till 0-250 mH2O - RS485 Modbus RTU

DCL 531

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:


Option:


Beskrivning:

0 - 1 mH2O till 0-250 mH2O

Syrafast stål 1.4404(316L)

0,25/0,35/0,50 % FSO

Certifikat för dricksvatten enligt DVGW och KTW
Korrugerat skyddsrör för kabel

DCL 531 är en unviversell nivågivare lämplig för vatten, bränslen, oljor mm. Den rostfria nivågivaren med RS485-gränssnitt använder kommunikationsprotokollet Modbus RTU som har hittat vägen in i  industriell kommunikation som ett öppet protokoll. Modbus-protokollet är baserat på en master Slave-arkitektur med vilken upp till 247 slavar kan anslutas till en master - data överförs i binär form.
Grundelementet är en högkvalitativ sensor i rostfritt stål med höga krav på exakt mätning med utmärkt långsiktig stabilitet.


Dränkbar nivågivare LMP 307

 Mer information:

 


Modbus RTU

Ø 27mm


Nivågivare med keramisk sensor 0-40 cmH2O till 0-200 mH2O - RS485 Modbus RTU

DCL 551

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:

Option:


Beskrivning:

0 - 40 cmH2O till 0-100 mH2O

Syrafast stål 1.4404(316L)

0,25/0,35 % FSO

Membran 99,9% keramik

Klarar höga mediatemperaturer upp till 125 grader C. DCL 551 är framtagen för nivåmätning i avloppsvatten, slam och media med hög viskositet. DCL klarar att mäta låga nivåer, ner till 40 cmH2O. Den rostfria nivågivaren med RS485-gränssnitt använder kommunikationsprotokollet Modbus RTU som har hittat vägen in i  industriell kommunikation som ett öppet protokoll. Modbus-protokollet är baserat på en master Slave-arkitektur med vilken upp till 247 slavar kan anslutas till en master - data överförs i binär form.

Dränkbar nivågivare LMK 382

 Mer information:

 


Modbus RTU

Ø 39,5mm


Nivågivare med keramisk sensor 0-1 mH2O till 0-100 mH2O - RS485 Modbus RTU

DCL 571

Mätområde:

Material i hus:

Noggrannhet:

Option:


Beskrivning:

0 - 1 mH2O till 0-100 mH2O

Syrafast stål 1.4404(316L)

0,25/0,35 % FSO

Certifikat för dricksvatten enligt DVGW och KTW

Framtagen för nivåmätning i avloppsvatten, vatten och slam. Det mekaniskt robusta keramikmembranet medför enkel rengöring vid behov av service. Jämfört med DCL 551 är diametern endast 22mm vilket medför att LMK 387 kan monteras i 1" rör.
Den rostfria nivågivaren med RS485-gränssnitt använder kommunikationsprotokollet Modbus RTU som har hittat vägen in i  industriell kommunikation som ett öppet protokoll. Modbus-protokollet är baserat på en master Slave-arkitektur med vilken upp till 247 slavar kan anslutas till en master - data överförs i binär form.

 
Dränkbara nivågivare LMK 387

 Mer information:

 


Modbus RTU


Ø 22mm