Radar & TDR Linradar nivåmätare

 

Reflex VF-serien och R-serien

Det som karaktäriserar TDR linradar- och radartekniken är flera saker. Den är okänslig för förändringar av dielektricitetskonstanten, tryck, vacuum, fukt, damm, viskositet, skum, temperatur etc.

 Några fördelar med Reflex VF- och R-serien är:  

  • Mätområde upp till 100 m
  • Mångsidig teknik för vätskor, slurry, granulater, pulver mm
  • Visning av nivå distans eller volym
  • Mätning av skiljeyta på vätskor(t.ex. olja på vatten)
  • 2-tråds matning
  • ATEX-klassade, EExd och EExia
  • HART, Profibus(PA) och Foundation Fieldbus
  • Klarar höga temperaturer och tryck

Våra radar och linradar nivåmätare passar för nivåmätning inom alla industrier som t.ex. kemi, livsmedel, vatten & avlopp, papper & cellulosa, cement, asfalt, gruvor, kraftvärme, stål mm.

 

PAAB Radar-Linradar Nivåmätare 

 TDR Linradar Nivåmätare - för vätskor & fast material - max 40 m

VF2

Mätområde:

 
Noggrannhet:

 
Min DK-värde:

Max tryck:

Max temp:

Utsignal:

Beskrivning:

 

 

 

Vätskor 0 - 40 m
Fast material 0 - 20 m

+/- 10mm
Option +/- 3mm

1,4 - 1,8 (beroende på probe)

40 bar

Flänstemperatur 300°C

4-20 mA, 2-tråd(HART)

Lämplig för vätskor, pulver, granulater, slurry m.m.

Okänslig för påbyggnad

ATEX-klassad för gaser och damm

Den modulära utformningen av sensorn och kapslingen skapar möjligheter för montage i olika positioner och applikationer.

DPR(Dynamic Parasite Rejection) eliminerar falska signaler och förbättrar noggrannheten.

I delat utförande kan omvandlaren placeras upp till 100m från sensorn.

TDR linradar nivåmätare VF2
 

 Mer information:

 

 

 

 

 

 

HART®

SIL2

  


 TDR Linradar Nivåmätare - för vätskor & fast material - max 24 m

VF04

Mätområde:

Noggrannhet:


Min DK-värde:

Max tryck:

Max temp:

Utsignal:

Beskrivning:

 

 

 

 

0 - 24 m

+/- 5mm vätskor
+/- 20mm fast material

1,4 - 2,4 (beroende på probe)

40 bar

Flänstemperatur 200°C

4-20 mA, 2-tråd(HART)

Lämplig för vätskor, pulver, granulater, slurry m.m.

Okänslig för påbyggnad

ATEX-klassad för gaser och damm  

Programmerbar plug-in display som option  

Hus i aluminium eller rostfritt stål

TDR Linradar VF04  

 Mer information:

 

 

 

 

 

 

HART 


 TDR Linradar Nivåmätare - för vätskor & fast material - max 35 m

VF7

Mätområde:

Noggrannhet:


Min DK-värde:

Max tryck:

Max temp:

Utsignal:

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning:

 

 

0 - 35 m  

+/- 3mm vätskor
+/- 20mm fast material

1,4 - 1,8 (beroende på probe)

40 bar(option 300 bar)

Flänstemperatur 200°C(option 300°C)  

1 x 4-20 mA, 2-tråd(HART)

1 x 4-20mA HART)-Interface  

2 x 4-20 mA(HART) + 4-20mA  

2 x 4-20 mA(HART) + 4-20mA-Interface

Fieldbus (4-tråd+HART)

Fieldbus (4-tråd+HART)+Interface  

Profibus PA(4-tråd+HART)

Profibus PA(4-tråd+HART)+Interface 

Lämplig för vätskor, pulver, granulater, slurry m.m.  

Okänslig för påbyggnad

Kan mäta skiljeytor i vätskor

ATEX-klassad för gaser och damm  

Inbyggd display som option

TDR linradar nivåmätare VF7 

 Mer information:

 

 

 

HART®


 

 

 

 

 


FMCW 80 GHz Radar Nivåmätare - för pulver och dammiga miljöer 

RD

Mätområde:

Noggrannhet:

Min DK-värde:

Max tryck:

Max temp:

Utsignal:

Beskrivning:

 

 

 

 

0 - 100 m

+/- 2 mm  

1,4(TBF 1.1)  

40 bar

150°C  

4-20 mA, 2-tråd(HART)  

RD-serien är en 2-tråds 80 GHz radar nivåmätare framtagen för krävande pulverapplikationer i dammiga miljöer. Med sin smala spridningsvinkel(4°/8°) är denna radar speciellt lämplig  för kontinuerlig beröringsfri nivåmätning i höga och smala silor eller andra förvaringsapplikationer.

RD-serien är idealisk för lågreflekterande media, damm, ojämna ytor eller silor med inre störningar. Den flushmonterade PEEK-antennen medför att inget intrång i silon krävs. RD-serien kan levereras med PEEK-antenn i DN40 eller DN70.

PAAB Radar nivåmätare 80 GHz modell RD

 Mer information:

 

 

 

HART®7

 

 

 

  


FMCW 24 GHz Radar Nivåmätare -  för fast material 

RC

Mätområde:

Noggrannhet:

Min DK-värde:

Max tryck:

Max temp:

Utsignal:

Beskrivning:

0 - 100 m

+/- 2mm 

1,4(TBF 1.1)  

16 bar  

130°C  

4-20 mA, 2-tråd(HART)  

RC-serien är en 2-tråds 24 GHz radar nivåmätare framtagen för grundläggande applikationer med fast material. Den är anpassad för beröringsfri kontinuerlig nivåmätning på sten, granulater, flingor och andra fasta produkter i varierande applikationer. 

RC-serien kan utrustas med hornantenn eller droppantenn i PP eller PTFE. Droppantennes unika funktioner eliminerar behovet av renblåsningssystem. Nivåmätaren ger en noggrann och pålitlig nivåmätning även vid ojämna ytor.

 
PAAB Radar nivåmätare 80 GHz modell RC

 Mer information:

 

 

 

HART®7


 

 

   

  


FMCW 80 GHz Radar Nivåmätare - för vätskor i smala tankar med interna hinder 

RF

Mätområde:

Noggrannhet:

Min DK-värde:

Max tryck:

Max temp:

Utsignal:

Beskrivning:

0 - 100 m

+/- 2 mm

1,4 (TBF 1.1)

40 bar  

200°C  

4-20 mA, 2-tråd(HART)  

RF-serien är en 2-tråds 80 GHz radar nivåmätare framtagen för krävande vätskeapplikationer med smala tankar, långa montagestudsar och interna hinder som t.ex. omrörare eller värmeelement. Med sin smala spridningsvinkel och minimala dödband är denna radar speciellt lämplig  för kontinuerlig beröringsfri nivåmätning i såväl mycket små som mycket höga tankar. Nivåmätaren kan även mäta genom tanktak av icke-ledande material.

RF-serien ger en noggrann nivåmätning även vid snabba nivåförändringar. PEEK-antennen är resistent mot påbyggnad och passar bra i korrosiv miljö. Eftersom antennen är flushmonterad sker inget intrång i tanken.

PAAB Radar nivåmätare 80 GHz modell RF

 Mer information:

 

 

 

HART®7


 

 

 

 

 


FMCW 24 GHz Radar Nivåmätare -  för vätskor

RB

Mätområde:

Noggrannhet:  

Min DK-värde:

Max tryck:

Max temp:

Utsignal:  

Beskrivning:

 

0 - 100 m

+/- 2mm 

1,4(TBF 1.1)

16 bar

130°C  

4-20 mA, 2-tråd(HART)

RB-serien är en 2-tråds 24 GHz radar nivåmätare framtagen för grundläggande vätskeapplikationer. Den är anpassad för beröringsfri kontinuerlig nivåmätning i de flesta vätskeapplikationer. RC-serien kan utrustas med hornantenn eller droppantenn i miljö med mycket kondens eller korrosivt media.  

RB-serien ger noggrann nivåmätning även vid snabba nivåförändringar, i slutna tankar eller i öppet utrymme. Nivåmätaren är en effektiv uppgradering för standardapplikationer som kräver hög noggrannhet.

 
PAAB Radar nivåmätare 80 GHz modell RB

 Mer information:

 

 

 

HART®7


 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

FMCW 24 GHz Radar Nivåmätare -  för korrosiva vätskor

RE

Mätområde:

 

Noggrannhet:

 

Min DK-värde:

 

Max tryck:

 

Max temp:

 

Utsignal:

 

Beskrivning:

0 - 100 m

 

+/- 2mm 

 

1,4(TBF 1.1)

 

100 bar

 

700°C

 

4-20 mA, 2-tråd(HART)

 

RE-serien är en 2-tråds 24 GHz radar nivåmätare framtagen för ett brett område för vätskeapplikationer. Den är idealisk för mätning av nivå i tankar innehållande korrosiva vätskor med omrörning. Den unika droppformade antennen är passande för aggressiva vätskor.  I applikationer med giftiga och farliga produkter kan RE-serien utrustas med en Metaglas® tätning.

 

RF-serien passar väl för användning i ATEX-miljöer och kan användas i temperaturer upp till 200°C. Det finns även en speciell version som klarar mycket höga temperaturer upp till 700°C i icke ATEX-miljö.

 
PAAB Radar nivåmätare 24 GHz modell RE

 Mer information:

 

 

HART®7


 

 

 


FMCW 80 GHz Radar Nivåmätare - för vätskor i hygieniska applikationer

RA

Mätområde:

Noggrannhet:

Min DK-värde:

Max tryck:

Max temp:

Utsignal:

Beskrivning:

0 - 50 m

+/- 2 mm

1,4 (TBF 1.1)

25 bar

150°C

4-20 mA, 2-tråd(HART)

RA-serien är en 2-tråds 80 GHz radar nivåmätare framtagen för hygieniska vätskeapplikationer där hög noggrannhet är viktigt. Med sin smala spridningsvinkel och minimala dödband är denna radar speciellt lämplig  för kontinuerlig beröringsfri nivåmätning i såväl mycket små som mycket höga kärl eller tankar med omrörare.

RA-serien är idealisk för läkemedels-, livsmedels- och bryggeriapplikationer. Eftersom nivåmätaren klarar processtemperaturer upp till 150°C, kan den användas i CIP/SIP rengöringssystem. RA-serien erbjuder ett brett urval av olika hygieniska processanslutningar.


PAAB Radar nivåmätare 80 GHz modell RA

 Mer information:

 

HART®7