Radar & TDR Linradar nivåmätare

 

Reflex VF-serien och VG-serien

Det som karaktäriserar TDR linradar- och radartekniken är flera saker. Den är okänslig för förändringar av dielektrisitetskonstanten, tryck, vacuum, fukt, damm, viskositet, skum, temperatur etc.

Några fördelar med Reflex VF- och VG-serien är:

  • Mätområde upp till 80 m
  • Mångsidig teknik för vätskor, slurry, granulater, pulver mm
  • Visning av nivå distans eller volym
  • Mätning av skiljeyta på vätskor(t.ex. olja på vatten)
  • 2-tråds matning
  • ATEX-klassade, EExd och EExia
  • HART, Profibus(PA) och Foundation Fieldbus
  • Klarar höga temperaturer och tryck

Våra radar och linradar nivåmätare passar för nivåmätning inom alla industrier som t.ex. kemi, livsmedel, vatten & avlopp, cement, asfalt, gruvor, kraftvärme, stål mm.

Radar och TDR Linradar nivåmätare 

 TDR Linradar Nivåmätare - för vätskor & fast material - max 40 m

VF2

Mätområde:


Noggrannhet:


Min DK-värde:

Max tryck:

Max temp:

Utsignal:

Beskrivning:

Vätskor 0 - 40 m
Fast material 0 - 20 m

+/- 10mm
Option +/- 3mm

1,4 - 1,8 (beroende på probe)

40 bar

Flänstemperatur 300°C

4-20 mA, 2-tråd(HART)

Lämplig för vätskor, pulver, granulater, slurry m.m.

Okänslig för påbyggnad

ATEX-klassad för gaser och damm

Den modulära utformningen av sensorn och kapslingen skapar möjligheter för montage i olika positioner och applikationer.

DPR(Dynamic Parasite Rejection) eliminerar falska signaler och förbättrar noggrannheten.

I delat utförande kan omvandlaren placeras upp till 100m från sensorn.

TDR linradar nivåmätare VF2
 

 Mer information:

 

 

HART®

SIL2


 TDR Linradar Nivåmätare - för vätskor & fast material - max 24 m

VF04

Mätområde:

Noggrannhet:


Min DK-värde:

Max tryck:

Max temp:

Utsignal:

Beskrivning:

0 - 24 m

+/- 5mm vätskor
+/- 20mm fast material

1,4 - 2,4 (beroende på probe)

40 bar

Flänstemperatur 200°C

4-20 mA, 2-tråd(HART)

Lämplig för vätskor, pulver, granulater, slurry m.m.

Okänslig för påbyggnad

ATEX-klassad för gaser och damm

Programmerbar plug-in display som option

Hus i aluminium eller rostfritt stål

TDR Linradar VF04  

 Mer information:

 

 

HART®


 TDR Linradar Nivåmätare - för vätskor & fast material - max 35 m

VF7

Mätområde:

Noggrannhet:


Min DK-värde:

Max tryck:

Max temp:

Utsignal:

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning:


0 - 35 m

+/- 3mm vätskor
+/- 20mm fast material

1,4 - 1,8 (beroende på probe)

40 bar(option 300 bar)

Flänstemperatur 200°C(option 300°C)

1 x 4-20 mA, 2-tråd(HART)

1 x 4-20mA HART)-Interface

2 x 4-20 mA(HART) + 4-20mA

2 x 4-20 mA(HART) + 4-20mA-Interface

Fieldbus (4-tråd+HART)

Fieldbus (4-tråd+HART)+Interface

Profibus PA(4-tråd+HART)

Profibus PA(4-tråd+HART)+Interface

 

Lämplig för vätskor, pulver, granulater, slurry m.m.

Okänslig för påbyggnad

Kan mäta skiljeytor i vätskor

ATEX-klassad för gaser och damm

Inbyggd display som option

TDR linradar nivåmätare VF7 

 Mer information:

 

HART®


FMCW Radar Nivåmätare - för vätskor - max 30 m

VG5

Mätområde:

Noggrannhet:

Min DK-värde:

Max tryck:

Max temp:

Utsignal:

Beskrivning:

0 - 30 m

+/- 10mm, Option +/- 5mm

1,8

40 bar

Flänstemperatur 250°C

4-20 mA, 2-tråd(HART)

VG5 är en driftsäker lösning för beröringsfri nivåmätning på vätskor.  De unika antennerna i PP och PTFE utan behov av tätningar gör dem idealiska för mätning i korrosiva media. För behållare med invändigt komplexa strukturer kan funktionen ETS (Empty Tank Spectrum) anvädas för att dämpa bort oönskade reflektioner från rör, omförare mm.

Den modulära utformningen av sensorn och kapslingen skapar möjligheter för montage i olika positioner och applikationer.

I delat utförande kan omvandlaren placeras upp till 100m från sensorn.

VG5 är ATEX-klassad EExd och EExia

Radar nivåmätare VG5

 Mer information:

 

HART®


SIL2FMCW Radar Nivåmätare - för fast material - max 80 m

VG6

Mätområde:

Noggrannhet:

Min DK-värde:

Max tryck:

Max temp:

Utsignal:

Beskrivning:

0 - 80 m

+/- 10mm fast material

1,5

40 bar

Flänstemperatur 200°C

1 x 4-20 mA, 2-tråd(HART)

2 x 4-20 mA(HART) + 4-20mA

Fieldbus (4-tråd+HART)

Profibus PA(4-tråd+HART)

 

VG6 är en idealisk lösning för beröringsfri nivåmätning på fast material, även i dammiga applikationer.

Den unika dropantennens konstruktion  motverkar påbyggnad av material på antennen. Inga speciella anordningar krävs för renblåsning.

ATEX-klassad EExd och EExia

Inbyggd display som option

FMCW Radar nivåmätare VG6

 Mer information:

 

HART®


FMCW Radar Nivåmätare - för vätskor - max 40 m

VG7

Mätområde:

Noggrannhet:

Min DK-värde:

Max tryck:

Max temp:

Utsignal:

 

 


Beskrivning:


0 - 40 m

+/- 3mm vätskor

1,5

40 bar

Flänstemperatur 200°C

1 x 4-20 mA, 2-tråd(HART)

2 x 4-20 mA(HART) + 4-20mA

Fieldbus (4-tråd+HART)

Profibus PA(4-tråd+HART)

VG7 är en driftsäker lösning för beröringsfri nivåmätning på vätskor. Den unika funktionen TBF (Tank Bottom Following) medför att produkter med dielektricitetskonstant ner till 1.1 kan mätas. För behållare med invändigt komplexa strukturer kan funktionen ETS (Empty Tank Spectrum) anvädas för att dämpa bort oönskade reflektioner från rör, omförare mm.

ATEX-klassad EExd och EExia

Inbyggd display som option

FMCW Radar nivåmätare VG7

 Mer information:

 

HART®