Du är här: Instrument / VÄTSKEANALYS

VÄTSKEANALYS

 

Vårt  produktprogram för vätskeanalys omfattar instrument för mätning av ett brett urval av mätparametrar som t.ex. pH, syre, konduktivitet, klor turbiditet och slamhalt.

Vi erbjuder även ett speciellt program av optiska mätinstrument för vätskekontroll,  framtagna för mejeri-, bioteknik- och livsmedelsindustrin.

Provtagare och kylskåp ingår också i produktprogrammet.

Vårt program för vätskeanalys:

♦ 50Serien - Multiparameter plug & play »

♦ 42Serien - Processkontrollinstrument »

♦ Portabla fotometrar »

♦ pH/Redox »

♦ Syre »

♦ Klor »

♦ Slamhalt & turbiditet »

♦ Ammonium(NH4+) och  Nitrat(NO3-) »

♦ Konduktivitet »

♦ CO2 mätare »

♦ Vattenprovtagare »

♦ Armaturer, Chemitec »