Fluoridmätning

FluoriSense

FluoriSense-sortimentet av fluoridanalysatorer från Pi använder de allra senaste och bästa fluoridsensorerna som finns tillgängliga i världen idag för att mäta fluorid online i alla dricksvatten.

  • CE
Benämning
FluoriSense
Användning
  • Dricksvatten
Datablad
Varumärken
  • Process Instruments
Beskrivning
Beskrivning

FluoriSense-sortimentet av fluoridanalysatorer från Pi använder de allra senaste och bästa fluoridsensorerna som finns tillgängliga i världen idag för att mäta fluorid online i alla dricksvatten. De är jonselektiva elektroder (ISE) med solid polymerisk koppling, som inte använder några reagens, är extremt stabila och har minskat underhåll och minskade kostnader för hela livslängden.

• Upp till 2 års kontinuerlig drift
• Stabil och pålitligt – utmärkt processkontroll
• Lämplig för drickvatten

FluoriSense kombineras med instrumenten CRIUS®4.0 eller CRONOS®som ger dig samma fantastiska prestanda med olika kommunikations-, display- och kontrollalternativ. 

Vi hjälper dig med service och installation!