Du är här: STÄLLDON

Linjära ställdon - elektriska & pneumatiska

 

PAAB Tekno Tradings elektriska och pneumatiska linjära ställdon avsedda för noggrann reglering av luft och rökgasspjäll, ventiler, luckor och liknande utrustningar. Ställdonen är konstruerade för att klara tuff industrimiljö och har stor driftsäkerhet.

Förutom ställdon har vi även ett stort utbud av kringutrustningar; montagekonsoler, positioneringsenheter, lägesåterföring mm.

PAAB Tekno Trading AB har under 45 år arbetat med reglerande ställdon och dess kringutrustningar. Ställdonen finns i en mängd applikationer över hela världen.

PAAB linjära ställdon

Pneumatisk lägesregulator - för montage på cylinder ISO 15552

WV-131

Diameter:

Slaglängd:


Funktion:

Temperatur:


Signalområde:


Beskrivning:

80/100/125/160 mm

Min 150 mm Max 500 mm(för längre slaglängd kontakta PAAB)

Linjär

-20°C...+70°C
-20°C...+100°C(option)

0,2 - 1,0 kp/cm2 (3-15 psi)
Split range (option)

Den pneumatiska lägesregulatorn WV-131 är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, luckor, variatorer m.m. Lägesregultorn kan byggas samman med en pneumatisk cylinder till en kompakt enhet. WV-131 kan monteras på alla cylindrar enligt ISO 15552. 

WV-131 kan utrustats med I/P omvandlare, lägesgivare och gränslägesswitchar.

PAAB linjära ställdon

Bilden visar WV-131 med monterad I/P omvandlare

 Mer information:

 

  

 

 


 

I/P omvandlare

TD7800

Media:

Kapsling:

Utsignal:

Temperatur:

Styrsignal:

Beskrivning:

Luft och neutrala gaser. Luftkvalité enligt ISA standard S7.3-1981

IP65

3-15 psig, 0,2-1,0 bar, 20-100 kPa

-40°C...+70°C

4-20 mA

I/P-omvandlaren är en analogstyrd (el-styrd) tryckregulator med mycket hög noggrannhet. I/P-omvandlaren lämpar sig i  övervakningsapplikationer, styrning av långsammare förlopp och reglering av trycket där mycket hög tillförlitlighet krävs samt att de är utmärkta för s.k ”Dead-end”-applikation dvs då ingen luftförbrukning sker. 

I/P omvandlare TD7800  Mer information:

 

  

 

 


 

Elektriska ställdon

WV-109
WV-110

Slaglängd:

Matning:


Temperatur:


Ställhastighet:


Ställkraft:


Styrenhet:


Beskrivning:


Tillbehör:

Max 220 mm

WV-109, 230 V 50 Hz
WV-110, 3x380 V alt. 3x230 V

WV-109, 5...60°C
WV-110, 5...90°C
Inbyggt värmeelement vid lägre temp

WV-109, 8 mm/s
WV-110, 2-10 mm/s via styrenhet

WV-109, Start 2700N, Arb. 4410N
WV-110, 4200N

WV-109, Servoförstärkare EX-137
WV-110, Positioneringsenhet 650 V

De elektriska ställdonen WV-109 och WV-110 är avsedda att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m. WV-109 & WV-110 är konstruerade för att klara tuff industrimiljö och har hög driftsäkerhet. Ställdonen kan regleras med olika styrenheter via t.ex. 4-20 mA styrsignal.


Potentiometer för lägesindikering. 
Växel för reducering av ställhastighet.
Servoförstärkare.
Positioneringsenhet.
Värmeelement.
U-konsol.
Dubbelledad konsol.
Ventilkonsol.
Kolvstångskoppling, gaffel el kulled.
Elektriska ställdon WV-109 och WV-110

 


Positioneringsenhet 650V

 Mer information: