Du är här: SIGNALÖVERFÖRING

Signalöverföring

TRÅDLÖS signalöverföring via GSM, Radio eller SMS

(WiFi och LoRa, se PAAB AD/DA nedan)

PAAB-GSM

PAAB-RADIO

PAAB-SMS


I riktning mot Industry 4.0/IoT, (Internet of things), har vi skapat våra signalomvandlingsserier AD-100 och DA-100 för LAN, WLAN, LoRa, Modbus och Profinet.

AD/DA - Analog till Digital / Digital till Analog

 

PAAB AD-100

 

PAAB DA-100