CO2 analysatorer - direkt mätning av koldioxid i vatten

 

OxyGuards CO2 analysatorer mäter koldioxiden direkt i vattnet.

De unika instrumenten använder den senaste tekniken för mätning av koncentrationen av koldioxid. OxyGuards CO2 analysatorer mätar endast löst CO2 gas - de mäter inte kemiskt bunden koldioxid.

Instrumenten är inte känsliga för karbonater eller andra liknande föreningar och påverkas inte av syror eller andra kemikalier. OxyGuards CO2 analysatorer är därför mer noggranna än de flesta titreringsmetoder eftersom dessa påverkas av sådana substanser.

 

 

 

   

CO2 mätare

CO2 analysator - portabel modell

CO2-P 

Mätområde:

Noggrannhet:

Utsignal:

Datalogger:

Beskrivning:

0-50 mg/l CO2

+/- 1 mg/l

0-1 VDC

Option

OxyGuards portabla CO2 analysator består av en sensor och en batterimatad transmitter. Transmittern har en display och en analog utsignal. Sensorn levereras som standard med 3 m kabel. Instrumentet levereras komplett med bägare, omrörare, kalibreringslösning m.m.

Portabel CO2 mätare CO2-P

 

 Mer information:

 

 


 


CO2 analysator - stationär modell

CO2

Mätområde:

Noggrannhet:

Utsignal:

Beskrivning:

0-50 mg/l CO2

+/- 1 mg/l

4-20 mA

Den stationära CO2 analysatorn består av en sensor och en transmitter. Transmittern har en display och en analog utsignal. Sensorn levereras som standard med 7 m kabel vilken kan kortas till önskad längd.

CO2 mätare CO2

 

 Mer information: