Flödesmätning i slutna system - vätskor och gas


Vårt program av flödesmätare i slutna system omfattar både beröringsfri mätteknik och in-line flödesmätare och flödesvakter.

Med våra beröringsfria flödesmätare får man en snabb och enkel flödesmätning i vätskor, utan ingrepp i befintligt rörsystem. Sensorn monteras enkelt på utsidan av röret med en klämfästesanordning. Instrumenten finns i både stationära och portabla utföranden.

Våra in-line flödesmätare och flödesvakter finns för både vätskor och gas. Elektromagnetiska flödesmätare, kalorimetriska flödesmätare och flödesvakter, tryckdifferensmätning med Pitot-rör, mätfläns m.m. ingåri vårt breda program.

Doppler flödessensor

 

Doppler flödesmätare för förorenade vätskor - NY uppdaterad version!  

DFM 6.1

Mätområde:


Noggrannhet:

Reläutgång:

Max temp:

Utsignal:

Kommunikation:

Datalogger:

Beskrivning:

Rördim ID 12,7 mm - 4,5 m
Hastighet +/- 0.03 - 12,2 m/s

+/- 2% av avläst värde

2 x SPDT, prog.bara för larm och puls

150°C

4-20 mA/0-5 V + puls

Modbus RTU via RS-485, HART (option)

Inbyggd, inkl PC mjukvara

DFM 6.1 mäter flödet beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial. Tekniken medför enkel installation och idrifttagning utan ingrepp i rörledningen.

Dopplertekniken rekommenderas för fyllda rör med vätskor innehållande partiklar eller bubblor med en minsta storlek på 100 micron och större koncentration än 75 ppm.

Doppler flödesmätare DFM 6.1 

 Mer information:

 


 

 


Portabel Doppler flödesmätare - beröringsfri flödesmätning vätskor -

PDFM 5.1

Mätområde:


Noggrannhet:

Max temp:

Utsignal:

Datalogger:

Beskrivning:

Rördim 12,5 mm - 4,5 m
Hastighet 0,03 - 12,2 m/s

+/- 2% av avläst värde

150°C

4-20 mA, USB

Inbyggd, inkl PC mjukvara

PDFM 5.1 är vår portabla Doppler flödesmätare. Den mäter liksom liksom vår stationära modell  flödet beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial. Tekniken medför enkel installation och idrifttagning utan ingrepp i rörledningen.

Dopplertekniken rekommenderas för fyllda rör med vätskor innehållande partiklar eller bubblor med en minsta storlek på 100 micron och större koncentration än 75 ppm.

Portabel Doppler flödesmätare PDFM 5.0  

 Mer information:

 


 


Löptids flödesmätare för rena vätskor - NY uppdaterad version!    

TTFM 6.1

Mätområde:


Noggrannhet:

Reläutgång:

Max temp:

Utsignal:

Kommunikation:

Datalogger:

Beskrivning:

Rördim 50 mm - 1200 mm
Hastighet +/- 0,02 - 12 m/s

+/- 1% av avläst värde

2 x SPDT, prog.bara för larm och/eller puls

150°C

4-20 mA/0-5 V + puls

Modbus RTU via RS-485, HART (option)

Inbyggd, inkl PC mjukvara

TTFM 6.1 mäter flödet beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial. Tekniken medför enkel installation och idrifttagning utan ingrepp i rörledningen.

Löptidstekniken rekommenderas för fyllda rör med rena vätskor innehållande mindre än 2% partiklar eller bubblor.

Flödesmätare TTFM 6.1 

 Mer information:

 

 


Portabel löptids flödesmätare - beröringsfri flödesmätning vätskor

PTFM 1.0

Mätområde:


Noggrannhet:

USB-utgång:

Max temp:

Utsignal:

Datalogger:

Beskrivning:

Rördim 50 mm - 1200 mm
Hastighet +/- 0,02 - 12 m/s

+/- 1% av avläst värde

För överföring av loggrad data

150°C

4-20 mA, USB

Inbyggd, inkl PC mjukvara

PTFM 1.0 är vår portabla löptidsmätare med inbyggd datalogger. PTFM 1.0 mäter flödet beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial. Tekniken medför enkel installation och idrifttagning utan ingrepp i rörledningen.

Löptidstekniken rekommenderas för fyllda rör med rena vätskor innehållande mindre än 2% partiklar eller bubblor.

Portabel flödesmätare PTFM 1.0 

 Mer information:

 

 
Datalogger med PC mjukvara - för ovanstående flödesmätare

Logger

Beskrivning:

Inbyggd datalogger som tillval (datalogger ingår som standard för PDFM 5.1 & PTFM 1.0)


Ovanstående flödesmätare kan som tillval levereras med inbyggd datalogger (standard för PDFM 5.0 och PTFM 1.0).
Dagliga flödesrapporter skapas automatiskt där totalflöde, minflöde, maxflöde och medelflöde visas på LCD-displayen. Överföring av lagrade värden utförs enkelt till USB-minne, utan behov av dator.
Windows mjukvara ingår i leveransen. Log-filer kan visas i tabell eller grafiskt format, enhet kan ändras och flödesrapporter skapas. Data kan exporteras till grafiskt eller textfil format, eller direkt till Excel.

Greyline logger
 

 Mer information:

 

Download Greyline Logger V2.90

Installations-anvisning »

Doppler flödesvakt - beröringsfri flödesmätning vätskor

DFS 5.1

Mätområde:


Noggrannhet:

Reläutgång:

Max temp:

Beskrivning:

Rördim 12,5 mm - 4,5 m
Hastighet 0,075 - 3 m/s

+/- 2% av avläst värde

5A DPDT

150°C

DFS 5.1 mäter flödeshastigheten beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial. Tekniken medför enkel installation och idrifttagning utan ingrepp i rörledningen.

Dopplertekniken rekommenderas för fyllda rör med vätskor innehållande partiklar eller bubblor med en minsta storlek på 100 micron och större koncentration än 75 ppm.

Doppler flödesvakt DFS 5.1 
 

 Mer information:

 

 


Portabel löptids flödesmätare - beröringsfri flödesmätning vätskor

PT400

Mätområde:


Noggrannhet:


Max temp:

Utsignal:

Datalogger:

Beskrivning:

Rördim sensorset A: 13 - 115 mm
Rördim sensorset B: 50 - 1000 mm

Hastighet 0,2 - 12 m/s
+/- 2% av avläst värde

135°C

4-20 mA

Nej

PT400 är vår portabla löptids  flödesmätare utan logger. Den mäter liksom liksom våra  övriga modeller  flödet beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial. Tekniken medför enkel installation och idrifttagning utan ingrepp i rörledningen.

Löptidstekniken rekommenderas för fyllda rör med rena vätskor innehållande mindre än 2% partiklar eller bubblor.

 Portabel löptids flödesmätare PT400
 

 Mer information:

 

 

 


Elektromagnetisk flödesmätare - in-line för vätskor

S103C

Storlek:

Noggrannhet:

Larmutgång:

Max temp:

Datalogger:

Utsignal:

Beskrivning:

DN3 - DN2000

+/- 0,2% av avläst värde

2 digitala

180°C

Inbyggd

4-20 mA, puls, RS485, HART, Modbus RTU

S103C är en serie induktiva flödesmätare för flödesmätning i fyllda rör med minimum ledningsförmåga på 5 µS/cm.

Flödesmätarna finns med olika liningar, elektrodmaterial, processanslutningar m.m.

 Magnetisk induktiv flödesmätare S103
 

 Mer information:

 

HART®Modbus®