Flödesmätning i öppna system

 

Med våra V/H-mätare AVFM 6.1, Stingray och MantaRay kan vi mäta flödet i öppna kanaler och delvis fyllda & fyllda rör, utan behov av mätrännor eller mätöverfall. V/H-mätarna är idealiska för bl.a. avloppsledningar och dagvattenledningar, eller applikationer där mätrännor eller skibord inte kan installeras eller medför stora kostnader.

För mätning i mätrännor och överfall mäter vi flödet beröringsfritt med vår ultraljudsmätare OCF 6.1.

Den unika modellen DLT 2.0 är utrustad med två ultraljudssensorer. Instrumentet kan utföra 2 eller 3 mätningar samtidigt vilket reducerar kostnader & förenklar instrumenteringen.

Datalogger

Inbyggd datalogger ingår som standard i flera av våra flödesmätare. Övriga modeller kan som option utrustas med datalogger, även i efterhand.

Loggade värden sparas enkelt ner till USB-penna, utan behov av dator i fält.

Mätrännor

Förutom våra flödesmätare kan vi även leverera de flesta typer av mätrännor och mätöverfall som t.ex. Parshallrännor, H-rännor, Skibord m.m.

Area Velocity flödesmätare


Flödesmätare nivå/hastighet - för öppna kanaler och rör

AVFM 6.1

Mätområde:


Noggrannhet:


Reläutgång:

Max temp:

Utsignal:

Datalogger:

Kommunikation:

Beskrivning:

Nivå 25,4 mm - 4,57 m
Hastighet 0,03-6,2 m/s

Nivå +/- 0,25% av mätområde
Hastighet +/- 2% av avläst värde

2 x SPDT, prog.bara för larm och puls

80°C

3 x 4-20 mA

26 milj punkter, inkl Windows mjukvara

Modbus RTU via RS-485(option)

AVFM 6.1 mäter både nivå och hastighet för att beräkna flöde i öppna kanaler eller rör.
Kalibreringen är enkel: ange rördimension eller kanalbredd och AVFM 6.1 beräknar och visar automatiskt flödesmängden. AVFM 6.1 kan även beräkna flöde i kanaler med oregelbunden form.

 Flödesmätare AVFM 6.1
 

 Mer information:

 

 


Portabel flödesmätare nivå/hastighet - för öppna kanaler och rör

MantaRay

Mätområde:


Noggrannhet:


Reläutgång:

Max temp:

Utsignal:

Datalogger:

Beskrivning:

Nivå 25,4 mm - 4,57 m
Hastighet 0,03-6,2 m/s

Nivå +/- 0,25% av mätområde
Hastighet +/- 2% av avläst värde

2 x SPDT, prog.bara för larm och puls

80°C

4-20 mA, 0-5 V

Inbyggd, inkl PC mjukvara

MantaRay är en portabel batterimatad flödesmätare som mäter både nivå och hastighet för att beräkna flöde i öppna kanaler eller rör. Kalibreringen är enkel: ange rördimension eller kanalbredd och MantaRay beräknar och visar automatiskt flödesmängden. MantaRay kan även beräkna flöde i kanaler med oregelbunden form. Loggad data laddas enkelt ner till USB-minne. MantaRay matas med ett inbyggt uppladdninsbart batteri. För att öka drifttiden kan även ett externt 12 eller 24VDC batteri anslutas eller ansluta den medlevererade batteriladdaren för kontinuerlig drift med reläutgångar och 4-20 mA. För enkel fjärravläsning finns MantaRay även med inbyggd kommunikation via GSM/GPRS, LoRa eller NB-IoT. 

 
Portabel flödesmätare MantaRay 

 Mer information:

 

GSM/GPRS

LoRa

NB-IoT


Portabel flödeslogger nivå/hastighet - för öppna kanaler och rör

Stingray 2.0

Mätområde:


Noggrannhet:


Utgång:

Max temp:

Datalogger:

Beskrivning:

Nivå 25,4 mm - 4,5 m
Hastighet 0,03-3,5 m/s

Nivå +/- 0,25% av mätområde
Hastighet +/- 2% av avläst värde

USB

80°C

Inbyggd, inkl PC mjukvara

Stingray är en portabel kompakt, batterimatad logger med ultraljudssensor. Mätaren loggar nivå, hastighet och vattentemperatur för flödesmätning i öppna kanaler, delvis fyllda samt fyllda rör. Mjukvaran används för visning av nivå, hastighet och temperatur i realtid, för inställning av loggningsintervall och för nedladdning av log-filer. Mjukvaran genererar flödesrapporter med visning av min, max och medelflöde, beräknar totalflöde och omvandlar mellan olika mätenheter.

 Flödesmätare Stingray 2.0
 

 Mer information:

 

 


 


Montageband - för flödesmätare AVFM,  Stingray & MantaRay 

VSJ

Storlek:

Beskrivning:

För rör ID 150 - 1800mm

Montageband VSJ är en option, framtagen för enkel installtion av AVFM, Stingray och MantaRay i runda rör. Montagekonsol för sensorn ingår i montagebandet.

Montageband för AVFM och Stingray
 

 Mer information:

 

 

 


Dämmband - för flödesmätare AVFM,  Stingray & MantaRay 

VD

Storlek:

Beskrivning:

För rör ID 150 - 750mm

Dämmband VD är en option, framtagen för att behålla en min vattennivå på 25,4mm/1" vilket krävs för att AVFM, Stingray och MantaRay ska kunna registrera flöde vid en vätskenivå under 1". Dämmbandet monteras nedströms installationen av givaren.

Dämmband PAAB flödesmätare
 

 Mer information:

 

 

 


Nivå-/Flödesmätare ultraljud - för flödesrännor och skibord 

NY uppdaterad version!

OCF 6.1

Mätområde:

Noggrannhet:

Reläutgång:

Max temp:

Utsignal:

Datalogger:

Kommuniktaion:

Beskrivning:

203,2 mm - 4,57 m

+/- 0,25% av mätområde alt 2 mm

2 x SPDT, prog.bara för larm och puls

65°C

4-20 mA/0-5 V

Inbyggd, inkl PC mjukvara

Modbus RTU via RS-485(option)

OCF 6.1 använder en beröringsfri ultraljudssensor som monteras över en flödesränna eller mätöverfall för att mäta flöde, eller i en tank för att mäta nivå. Varje OCF 6.1 levereras som standard med den beröringsfria sensorn PZ15, framtagen speciellt för flödesmätning i öppna system. Det korta dödbandet medför att den kan placeras 203 mm eller mer ovanför högsta vattennivån. Sensorns spridningsvinkel är tillräckligt smal för att mäta i små rännor och tillräckligt kraftfull för stora applikationer.
Dagliga flödesrapporter skapas automatiskt och kan visas direkt på flödesmätarens LCD-display eller laddas ner till USB-minne.
PAAB Flödesmätare OCF 6.1
 

 Mer information:

 Nivå-/Flödesmätare ultraljud -  utför 2 eller 3 mätningar

DLT 2.0

Mätområde:

Noggrannhet:

Reläutgång:

Max temp:

Utsignal:

Datalogger:

Beskrivning:

200 mm - 10 m

+/- 0,25% av mätområde alt 2 mm

2 x SPDT, prog.bara för larm och puls

65°C

3 x 4-20 mA

Option, inkl PC mjukvara

DLT 2.0 är ett unikt instrument som kan mäta nivå, differensnivå och flöde - samtidigt med ett instrument.

Med ett rensgaller uppströms en flödesränna kan DLT 2.0 mäta både differensnivå och flöde genom rännan med endast två ultraljudssensorer och en elektronikdel.

DLT 2.0 har tre 4-20 mA utgångar. Instrumentet visar aktuellt flöde och totalt flöde genom rännan, plus uppströms nivå och differensnivå.

Nivå/Flödesmätare DLT 2.0
 

 Mer information:

 


Datalogger med PC mjukvara - för samtliga flödesmätare

Logger

Beskrivning:

Inbyggd datalogger som tillval

Samtliga flödesmätare kan som tillval levereras med inbyggd datalogger (standard för OCF 5.0 och Stingray).
Dagliga flödesrapporter skapas automatiskt där totalflöde, minflöde, maxflöde och medelflöde visas på LCD-displayen. Överföring av lagrade värden utförs enkelt till USB-minne, utan behov av dator.
Windows mjukvara ingår i leveransen. Log-filer kan visas i tabell eller grafiskt format, enhet kan ändras och flödesrapporter skapas. Data kan exporteras till grafiskt eller textfil format, eller direkt till Excel.

Greyline logger
 

 Mer information:

 

 

Download Greyline Logger V2.90

Installations-anvisning »

 Flödesrännor och mätöverfall 


Beskrivning:

Vi erbjuder olika typer av flödesrännor och mätöverfall eller skibord.

Exempel på flödesrännor som vi levererar är Parshallrännor och H-rännor.

Vi tillverkar även Thomsonskibord och rektangulära skibord anpassade efter våra kunders behov.

Flödesrännorna eller mätöverfallen förses med någon av våra flödesmätare OCF 5.0, SLT 5.0 eller DLT 2.0.

Parshallränna
 

 

 

Kontakta oss för mer information!