Tillbehör nivåmätning

FIXCAB Infästning

FIXCAB för nivåvippor är ett billigt tillbehör som
ofta förbises vid installationer.

Benämning
FIXCAB
Varumärken
  • ATMI
Beskrivning
Beskrivning

FIXCAB för nivåvippor är ett billigt tillbehör som
ofta förbises vid installationer. Användningen
rekommenderas starkt för att fästa alla upphängda
enheter och för att undvika att kabeln skadas.

Vi hjälper dig med service och installation!