Nytt program för flödeskontroll i fast material

Nytt program av Flödesmätare och Flödesvakter för fast material

Vår massflödesmätare för fasta material är framtagen för mätning i metallrör från några få kg/h till flera t/h. Systemet är lämpligt för on-line mätning på pulver, damm, pellets och granulater från 1 nm upp till 2 cm i pneumatiska eller frifallande system. Flödesvakterna finns i flera utföranden med olika teknologier för kontroll av bulkflöden och filterkontroll.

 

 

Kontaktperson

Filip Börjesson
Försäljning Öst
Leif Djärv
Försäljning Väst
Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Mikael Karlsson
VD, Försäljning Norr/Export