Infrastruktur & entreprenad
Tunnlar – Vägar – Vattenflöde - Vattenkvalité

Vårt arbete inom infrastruktur & entreprenad

Vanliga applikationer som vi hjälpt våra kunder med är att mäta inläckage av vattenflöden vid tunnelborrningar, flödesmätning kan ske i både slutna och öppna system. Även mätning av vattenkvalité och nivåmätning är vanliga applikationer som förekommer.

Vid långa tunnlar installerar vi WiFi-lösningar för att trådlöst överföra signaler för att undvika långa och dyrbara kabeldragningar. Fjärrövervakning av mätvärden är en vanlig lösning som vi även erbjuder våra kunder för enkel insamling av mätdata.

Vanliga produkter

Kontaktperson

Filip Börjesson
Försäljning Öst
Leif Djärv
Försäljning Väst
(Sjukskriven tillsvidare, kontakta Marcus Herke för Försäljning Väst)
Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Mikael Karlsson
VD, Försäljning Norr/Export
Marcus Herke
Försäljning Väst
Daniel Magnusson
Försäljning Syd

Våra tjänster