Här hittar ni våra senaste produktnyheter, events, mässor, företagsnyheter och mycket annat.

2021-10-08
AVFM 6.1 – Flödesmätare nivå/hastighet för öppna kanaler och rör
AVFM 6.1 är en flödesmätare för öppna kanaler och rör som mäter både nivå och hastighet för att beräkna…
2023-05-02
MDot – termisk massflödesmätare för gas
MDot massflödesmätare har designats för att möta kraven från vatten- och avloppsvattenindustrin, där luftning, rötning och kraftvärme spelar…
2021-10-18
DFM 6.1 – Doppler flödesmätare för förorenade vätskor
DFM 6.1 mäter flödet beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial. Tekniken medför enkel installation och idrifttagning utan…
2021-10-18
TTFM 6.1 – Löptids flödesmätare för rena vätskor
TTFM 6.1 mäter flödet beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial.
2023-04-04
HaloSense
Sensorer för fritt klor och totalt klor mäter det fria kvarvarande kloret (OCl– och HOCl) och det totala…
2023-04-05
FluoriSense
FluoriSense-sortimentet av fluoridanalysatorer från Pi använder de allra senaste och bästa fluoridsensorerna som finns tillgängliga i världen idag…
2023-04-04
DioSense
Hur mäts klordioxid i vatten? Online, kontinuerliga klordioxidanalysatorer och kontroller utgör DioSense-serien, som använder de bästa och senaste…
2023-03-13
CRIUS®4.0
CRIUS®4.0 är ett avancerat IOT mätinstrument. CRIUS®4.0 är ”storebror” till CRONOS® och erbjuder fler sensoranslutningar, mer funktionalitet och…
2023-04-04
OzoSense
OzoSense Online Dissolved Ozone Monitor från Pi för mätning av ozonkoncentrationen i vatten, är designad för att vara…
2023-04-05
DioSense HR
Att mäta en hög nivå av ClO2 i lösning är extremt svårt och har traditionellt gjorts med dyra…