Här hittar ni våra senaste produktnyheter, events, mässor, företagsnyheter och mycket annat.

2024-04-09
Sludge Finder 2
Sludge Finder 2 ger tillförlitlig och kontinuerlig nivåmätning av slamnivån.
2024-04-09
Slamnivågivare Viper
Slamnivågivare Viper är avsedd för mätning av slamnivåer i t.ex. sedimenteringsbassänger.
2021-10-08
AVFM 6.1 – Flödesmätare nivå/hastighet för öppna kanaler och rör
AVFM 6.1 är en flödesmätare för öppna kanaler och rör som mäter både nivå och hastighet för att beräkna…
2021-10-18
MantaRay – Portabel flödesmätare nivå/hastighet – för öppna kanaler och rör
MantaRay är en portabel batterimatad flödesmätare som mäter både nivå och hastighet för att beräkna flöde i öppna…
2021-10-04
Stingray 2.0 – Portabel flödeslogger nivå/hastighet – för öppna kanaler och rör
Stingray är en portabel kompakt, batterimatad logger med ultraljudssensor
2021-10-28
RD – FMCW 80 GHz Radar Nivåmätare för pulver och dammiga miljöer
RD-serien är en 2-tråds 80 GHz radar nivåmätare framtagen för krävande pulverapplikationer i dammiga miljöer.
2023-05-11
SQ-R – beröringsfri flödesmätare för öppna system
SQ-R är en beröringsfri flödesmätare för flödesmätning i kommunala reningsverk, avloppsnät och industriavlopp.
2024-04-04
Reflect – Radarnivåmätare
Den 2-trådsmatade radarsensorn REFLECT™ ger noggrann nivå- eller volymövervakning av vätskor och fasta ämnen i de flesta mätapplikationer.
2021-10-28
RA FMCW 80 GHz Radar Nivåmätare för vätskor i hygieniska applikationer
RA-serien är en 2-tråds 80 GHz radar nivåmätare framtagen för hygieniska vätskeapplikationer där hög noggrannhet är viktigt.
2021-10-28
RF – FMCW 80 GHz Radar Nivåmätare för smala tankar
RF-serien är en 2-tråds 80 GHz radar nivåmätare framtagen för krävande vätskeapplikationer med smala tankar, långa montagestudsar och…