Flödesmätningslösningar av inläckage i bergtunnlar

Paabs mångåriga erfarenheter av flödesmätning har snabbt visat sig nyttig speciellt vid flödesmätningar under jord i bergtunnlar.

I detta dokument visar vi på olika mättekniker. ➡ Flödesmätningslösningar av inläckage i bergtunnlar

Paab har även löst problemet med trådlös signalöverföring över långa sträckor i besvärlig miljö samt mätdata presenterad via molntjänst.

 ➡ Läs mer om våra olika flödesmätare