Nivå- och flödesvakter med högsta ATEX-klassning

Nu kan vi erbjuda mikrovågs nivå- och flödesvakter med högsta ATEX-klassning

Mikrovågs nivåvakt LC 510

Mikrovågsbarriären LevelCheck 510 är designad för nivåövervakning av fasta ämnen i silor, containrar, bunkrar, krossar, schakt etc. Den kan övervaka min/max nivåer, säkerställa kontinuerlig tillförsel och förhindra överfyllning.
LevelCheck 510 kan också användas för att upptäcka stopp på transportband, räkna gods, placera föremål eller säkra farliga områden. Enheten är robust, lätt att installera och påverkas inte av smuts, damm eller ånga. LC 510 finns som tillval i ATEX-utförande zon 20/21

Vad är unikt med LC 510?

LC 510 erbjuder marknadens bästa Ex-klassning.
Det finns två tillval för användning i ATEX / Ex-zon:
– ATEX Zon 21 eller
– ATEX Zon 20/21(med extra adapter)

Mikrovågs flödesvakt FS 510

Flödesvakt FS 510 kan användas för att tidigt identifiera flödesstörningar vid transport av pulver, damm, pellets och granulat. Mätprincipen för FlowSwitch 510M är baserad på den fysiska principen för Dopplereffekten. Denna enhet kan på ett tillförlitligt sätt förhindra problem orsakade av blockeringar, frånvaro av material eller systemfel m.m. Finns med ATEX-klassning zon 20/21 som tillval.

Vad är unikt med FS 510?

Vad är unikt med FS 510?
FS 510 erbjuder marknadens bästa Ex-klassning.
Det finns två tillval för användning i ATEX / Ex-zon:
– ATEX Zon 21 eller
– ATEX Zon 20/21(med extra adapter)

Kontaktperson

Mikael Karlsson
VD, Försäljning Norr/Export
Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Leif Djärv
Försäljning Väst
(Sjukskriven tillsvidare, kontakta Marcus Herke för Försäljning Väst)
Filip Börjesson
Försäljning Öst