Du är här: Instrument / SLAMAVVATTNING

 Slamavvattning med Tasster® skruvpress 

 
Denna robusta och driftsäkra skruvpress Tasster® finns installerad i över 300 applikationer på såväl fiberslam som i kombination med bio- och kemslam.

Torrhalter på mellan 40 och 70% kan erhållas med Tasster®. Fördelarna med Tasster® skruvpress är bl.a. hög torrhalt, låg energiförbrukning, minimalt underhåll och robust konstruktion.

För mer information besök leverantörens hemsida »

www.proserpol.com/en/products/neyrtec-products

Tasster skruvpress


Provkörning på Billerud Korsnäs Gruvöns bruk

Under en kall vårvecka 2019 så var personal från Neyrtec på Gruvöns bruk
och provkörde Tasster skruvpress på deras slam från reningsanläggningen.
Resultaten var mycket goda.
Slamavvattning