Sommer SQ-R
Beröringsfri flödesmätare för öppna system

SQ-R är en beröringsfri flödesmätare för flödesmätning i kommunala reningsverk, avloppsnät och industriavlopp.

SQ-R är en beröringsfri flödesmätare för reningsverk, avloppsnät och industriavlopp. SQ-R mäter kontinuerligt vatten och avloppsflödet genom kanaler och halvfyllda rör. Vattennivån och flödeshastigheten detekteras med beröringsfria radarsensorer kapslade i ett enda vattentätt hus(IP68).

SQ-R mäter nivå och flödeshastighet beröringsfritt med radarsensorer. I kombination med beprövad hydraulisk flödesmodell beräknas flödet i realtid. Flödesmätaren finns även i ATEX-utförande för explosiva miljöer.

Tack vare sin kompakta design kan flödesmätaren installeras på olika platser. Ett flexibelt fäste möjliggör montering i olika positioner. Med montageanordningen för brunnar kan SQ-R installeras på mindre än 30
minuter utan att gå ner i brunnenl!

Den mobila modellen är en kompakt enhet för fjärrövervakning som t.ex. utsläppsövervakning i avloppsnät. Den innehåller flödesmätare, datalogger med mobil dataöverföring och uppladdningsbart batteri. Lämplig för såväl tillfälliga som permanenta installationer.

Kontaktperson

Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Filip Börjesson
Försäljning Öst
Vakant
Försäljning Syd
Marcus Herke
Försäljning Väst
Mikael Karlsson
VD, Försäljning Norr/Export