PAAB NV13

NYHET! PAAB NV13

PAAB NV13 är en robust nivåvippa med intern ballast
som är lämplig för nivåövervakning och pumpstyrning i
avloppsanläggningar.

När vätskenivån når nivåvippan tiltar den och en microswitch aktiveras.
+/- 10° arbetsvinkel.

Tack vare sin tyngd tränger den igenom tjockt lager av
smuts och fett vilket ofta förekommer i reningsverk och
avloppspumpstationer.

Kontaktperson

Filip Börjesson
Försäljning Öst
Leif Djärv
Försäljning Väst
(Sjukskriven tillsvidare, kontakta Marcus Herke för Försäljning Väst)
Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Mikael Karlsson
VD, Försäljning Norr/Export