Omvandla Analog till Digital

 

Paab AD-100/DA-100 omvandlar analoga signal till digitala signaler. Systemet är mycket kraftfullt och stöder ett flertal på marknaden förkommande protokoll och signalöverföringssytem.

Enkel signalöverföring

Att mäta tryck, flöde, nivå mm är en självklarhet, men dagens krav på effektivitet kräver att vi kan förenkla och centralisera signalmottagning till kontoret eller en molntjänst som kan läsas av var man än är i världen.

4-20 mA (0-10V) till digitala signaler

Där det finns begränsningar för att sända signaler långa sträckor via signalkabel, måste signaler sändas i nätverk. Omvandling till digitala signaler krävs.

WAN – Kabel eller fiber

Med en nätverkskoppling via RJ45-kontakt omvandlar vi 4-20 mA till Ethernet, Modbus eller Profinet som skickas långa sträckor.

WiFi

Möjlighet för trådlös överföring av digitaler via WiFi 2,4 GHz. Ett befintligt nätverk krävs.

LoRa och Narrow Band IoT

En ytterligare möjlighet finns att omvandla analoga signaler till LoRa eller Narrow Band och sända mätvärden via dessa nät.

Från digital till analog 4-20 mA

Paab Ad-100serien omvandlar digitala signaler till analog 4-20 mA.

Kontaktperson

Filip Börjesson
Försäljning Öst
Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Leif Djärv
Försäljning Väst
(Sjukskriven tillsvidare, kontakta Marcus Herke för Försäljning Väst)