Flödesmätare gas
MDot
Termisk massflödesmätare för gas

MDot massflödesmätare har designats för att möta kraven från vatten- och avloppsvattenindustrin, där luftning, rötning och kraftvärme spelar avgörande roller.

MDot är en innovativ termisk massflödesmätare och temperaturtransmitter. Den är mikroprocessorbaserad, programmerbar i fält och designad för att möta kraven på gasflödesmätning inom vatten- och avloppsindustrin där luftning, rötning och kraftvärme spelar avgörande roller.

Avancerade funktioner, hög mätprestanda och enastående tillförlitlighet.
Typiska applikationer inkluderar luftningsbassänger, rötgas/biogas, kraftvärmesystem, naturgas m.m.

Verifiering av mätarens funktion i fält, utan behov av att skicka mätaren till fabrik. Testet kan utföras i röret under normala processförhållanden, ingen avstängning av systemet krävs.

MDot kan konfigureras för tre olika gaser, utan omkalibrering i fabrik. Gaserna är luft, Metan(CH4) och biogas/rötgas(blandning av CO2 och CH4). Om man önskar flytta MDot eller om gassammansättningen ändras, ändra sammansättningen enkelt via MDot’s tryck-knappar.

Kontaktperson

Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Filip Börjesson
Försäljning Öst
Daniel Magnusson
Försäljning Syd
Marcus Herke
Försäljning Väst
Mikael Karlsson
VD, Försäljning Norr/Export