Jämförelsetest på Nordic Paper, Säffle
Beröringsfri Doppler flödesmätare DFM 6.1 vs. Magnetisk Induktiv flödesmätare

Mäta med Dopplerteknik

 

Länge har beröringsfri flödesmätning med dopplerteknik varit känt, men tidigare erfarenheter har varit att den inte är tillräckligt tillförlitlig. Detta vill vi mena är historia, nu finns den senaste tekniken mätalgoritmer och störningsfilter som för att mätningarna är mycket tillförlitliga och noggranna.

 

Pulsar – DFM 6.1

Mäter flödet beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial. Tekniken medför enkel installation och idrifttagning. Dopplertekniken rekommenderas för fyllda rör med väskor innehållande partiklar eller bubblor.

DFM 6.1 jämfördes med en befintlig nykalibrerad magnetisk induktiv flödesmätare.

  • Massakoncentration mellan 3,1-3,3%
  • Flöde: 1500-1700 l/m
  • Tid 4,5 timmar

Differensen är som mest 5% mellan DFM 6.1 och befintlig magnetisk induktiv flödesmätare.

Slutsats: Dagens mätteknik med beröringsfri dopplerteknik är fullt jämförbar med magnetisk induktiv flödesmätare.

Produkter

Kontaktperson

Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Leif Djärv
Försäljning Väst
(Sjukskriven tillsvidare, kontakta Marcus Herke för Försäljning Väst)
Filip Börjesson
Försäljning Öst