Flödesvakter för damm-/ filterövervakning

Filtervakt 700E, 710E, och 750E

Våra dammvakter/filterbrottsdetektorer är framtagna för att mäta dammkoncentrationen efter en filterenhet (på platsen för ren luft) och för att i ett tidigt skede identifiera om ett filter är skadat (genom sprickor eller monteringfel) eller när det går sönder. Det ger operatören möjlighet att snabbt byta ut ett skadat eller trasigt filter utan att förlora produktionstid och utan att förorena lokalen eller miljön.
Dammvakter/filterbrottsdetektorer är särskilt viktiga om luften är kraftigt förorenad, för att minska rengöringen av efterföljande kanaler eller om luft recirkuleras för att hålla den 100 % ren och säkerställa att ingenting blir förorenat. De är även viktiga om luften släpps ut och de yttre utsläppsgränserna är strikta eller om dammet ska samlas upp och återanvänds i produktionen.

Hur fungerar det?

Partiklar kolliderar permanent med varandra och laddas på ett naturligt sätt. Dessa partiklar detekteras av sensorn via laddningsöverföring när de flyger bredvid sensorstaven eller vidrör den. Beläggningar på sensorn påverkar inte mätningen eftersom de inte är laddade. Ju fler partiklar, desto högre överförd laddning, desto högre detekterad koncentration
Detta används för att utlösa larmsignaler (FS 700, 710, 750) eller skapa en analog utgång (FS 700, FS750) som kan användas för aktivering av larm eller som trendindikator för dammkoncentrationen.

Filtervakt FS710E

– Mycket känslig, detekterar enstaka partiklar
– Aktiverar för- och huvudlarm på två oberoende relän,
ger operatören möjlighet att byta filter i tid. Ingen analog utsignal
– Desigen optimerad för lång livstid, underhållsfri
– Högsta ATEX-klassningen på marknaden, zon 20/21
– Kostnadseffektiv, nästan 1000 installation över hela världen
– Automatisk kalibrering

Filtervakt FS750E

– Mycket känslig, detekterar enstaka partiklar
– Exakt system med analog utgång (4 20 mA)
för att mäta partikelbelastning (trendsignal).
Ingen reläutgång
– Desigen optimerad för lång livstid, under
hållsfri
– Högsta ATEX-klassningen på marknaden, zon
20/21
– Kostnadseffektiv och robust, baserad på den
väl beprövade tekniken från FS710E
– Automatisk kalibrering

Filtervakt FS700E

– Välbeprövat och flexibelt system
– Finns i två versioner:
– med ett relä eller
– med analog utsignal(4-20mA). Mätvärdet
anger en trendsignal. Ingen reläutgång.
– Manuell kalibrering, även för korta batcher
(min 10 s)
– Zon 22 ATEX-klassning
– Insticksländer mellan 40 och 800 mm
– Klarar temperaturer upp till 290˚ C

Kontaktperson

Mikael Karlsson
VD, Försäljning Norr/Export
Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Leif Djärv
Försäljning Väst
(Sjukskriven tillsvidare, kontakta Marcus Herke för Försäljning Väst)
Filip Börjesson
Försäljning Öst