Flödesvakt FS 550
För trendanalys av flöden i bulkprocesser.

Flexibel och anpassningsbar för olika tillämpningar och installationspunkter

FS 550 kan användas för att tidigt identifiera flödesstörningar vid transport av pulver, damm, pellets och granulat. Detta kan tillförlitligt förhindra problem orsakade av blockeringar, frånvaro av material, systemfel m.m. Den kompakta enheten kan användas överallt där övervakning av bulkmaterial i rörelser önskas. Flödesvakt FS 550 är baserad på den senaste mikrovågstekniken. När ett material passerar sensorn reflekteras de utsända mikrovågorna. Reflektionen omvandlas till en flödesproportionell utsignal(4-20 mA) för analys av flödestrenden.

– LED-indikering visualiserar
parametrar som fältintensitet
för enkel justering och kalibrering
– 4-20 mA utsignal för t.ex. trendanalys
– Mycket flexibel med justerbar
förstärkning och filter (0-16s),
t.ex. användbart för att justera
sensorn vid icke kontinuerliga
flöden

Kontaktperson

Vakant
Försäljning Syd
Filip Börjesson
Försäljning Öst
Marcus Herke
Försäljning Väst
Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Mikael Karlsson
VD, Försäljning Norr/Export