Flödesmätningslösningar för inläckage i bergtunnlar

Här visar vi olika beprövade tekniker på flödesmätning av inläckage i bergtunnlar.

Container med överfall - V-Skibord 22,5°

OCF 6.1 använder en beröringsfri ultraljudssensor som monteras över ett mätöverfall för att mäta flöde som beräknas via formel för mätmetod 22,5°*) V-skibord.

Flödesmätning med magnetisk induktiv flödesmätare

Magnetisk induktiv flödesmätare S103C är en serie induktiva flödesmätare för flödesmätning i fyllda rör med minimum ledningsförmåga på 5 µS/cm. Mätrör CH2200 passar tillsammans med signalomvandlare CH608 och CH406. Mätröret används i de f lesta applikationer som t.ex. dricksvatten, avloppsvatten och industriella vätskeapplikationer.

Flödesmätning med AV-mätare för delvis fyllda rör

Area Velocity Flow Meter – AVFM 6.1

AVFM 6.1 mäter flöde i delvis fyllda flöden. Nivå och hastighet mäts för att beräkna flöde i en öppen kanal eller ett rör. Ultraljudsgivaren monteras inuti röret eller på botten av kanalen.

Hastighetsmätning med doppler

Hastigheten mäts med dopplerteknik. Ultraljudssignalen sänds ut mot strömmen och reflekteras mot mycket små partiklar och luftbubblor.

Nivåmätning med ultraljud

Nivåmätningen sker via ultraljud som sänds ut mot ytan som där reflekteras ner till givaren.

Även fyllda rör

Mättekniken medger även mätning av helt fyllda rör och mäter även mycket små flöden med en minsta hastighet på 3 cm/s.

Stufflödesmätning med beröringsfri dopplermätare

Flödesmätning direkt vid stuff

Behovet av att flödesmäta inläckage redan vid stuffen har ökat. Vatten som används vid borrning och vatten som eventuellt läcker in från grundvattnet pumpas bort. Detta vatten blandat med lera, grus och annat från arbetet med tunneldrivning kan med Paab flödesmätare DFM 6.1, mätas och via signalöverföringssystem sända signaler upp ovan jord för att vidta ev åtgärder. Denna flödesmätning är en trygghet speciellt vid helgstopp då personal inte är på plats för att kunna se eventuellt inläckage.

DFM 6.1 Beröringsfri flödesmätning

DFM 6.1 mäter flödet beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial. Tekniken medför enkel installation och idrifttagning utan ingrepp i rörledningen. Dopplertekniken rekommenderas för fyllda rör med vätskor innehållande partiklar eller bubblor.

Vanliga produkter

Kontaktperson

Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Leif Djärv
Försäljning Väst
(Sjukskriven tillsvidare, kontakta Marcus Herke för Försäljning Väst)
Filip Börjesson
Försäljning Öst