Dränkbara nivågivare med inbyggt åskskydd

Dränkbara nivågivare med inbyggt åskskydd

Våra nivågivare LMK 808, LMP 808 och LMK 858 är modeller med integrerat överspänningsskydd.

Eftersom nivågivarna bl.a. används för nivåmätning i älvar, dammar och slussar har stor vikt lagts på överspännings-/åskskydd enligt den internationella standarden EN61000-4-5(klass 4)

För att förenkla underhållsarbetet och lagerhållningen kan sensorhuvudet separeras från kabeldelen och kan därför bytas ut vid behov utan tidskrävande montagearbete.

Nivågivaren LMK 808 är utvecklad för nivåmätning i vatten och avloppsvatten. Grunden för sonden är en extremt robust, nästan underhållsfri kapacitiv keramisk sensor.

Den separerbara givaren LMK 858 är designad för nivåmätning i aggressiva medier (syror, alkalier), avsaltningsanläggningar och för användning i mer trögflytande medier såsom slam.

Nivågivare LMP 808 har utvecklats för nivåmätningar i vatten, bränslen och oljor. Grundelementet är en noggrann rostfri sensor.

Kontaktperson

Mikael Karlsson
VD, Försäljning Norr/Export
Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Leif Djärv
Försäljning Väst
(Sjukskriven tillsvidare, kontakta Marcus Herke för Försäljning Väst)
Filip Börjesson
Försäljning Öst