Så mäter du fukt i fast material

Fukten i fasta ämnen är en viktig parameter som har en stark påverkan på produktens kvalitet och kan öka den ekonomiska effektiviteten i en produktion. Fuktmätning används för att ta reda på hur mycket fukt det finns i olika material som till exempel. socker, tobak, spannmål, malt, mjöl, kol, sand, träspån, torkad mat, gödningsmedel, pulver, pigment och granulat av plast. Det finns olika sätt att mäta fukten på, och i den här artikeln kommer vi titta närmare på kapacitiv mätning. Vi kommer också ge dig handfasta tips på vad du ska tänka på för att få noggranna och pålitliga mätresultat.

Vad är fuktmätning?

Fuktmätning är en metod för att avgöra hur mycket fukt som finns i olika material. Du mäter fukthalten genom att se hur mycket vatten eller fukt som finns i materialet, i förhållande till materialets totala volym eller vikt. Det är viktigt att mäta fuktnivåerna i vissa material för att kontrollera att fukthalten hålls på rätt nivå. Kontinuerlig och exakt fuktmätning i realtid är en kritisk parameter i många processer. Genom att hålla rätt fukthalt reduceras produktionskostnaden och genom att hålla kontroll på fukthalten i torkprocesser kan stora energibesparingar uppnås.

Fuktmätning i sand.

Välj rätt fuktmätare och mätteknik för dina behov

Det finns flera olika mätmetoder för att mäta fukt i fasta material, på Paab använder vi kapacitiv mätteknik. Kapacitiv fuktmätning är en vanlig metod för att mäta fukt i fasta material som pulver, granulat och sand. Genom att skapa ett elektromagnetiskt fält framför sensorn kan man mäta förändringarna i kapacitansen och på så sätt beräkna fukthalten i materialet. Det elektromagnetiska fältet penetrerar material upp till 200 mm och mäter det totala vatteninnehållet, inte bara ytan på materialet. Mätningen är en kontinuerlig in-line mätning och ska helst utföras med sensorn i kontakt med materialet, under tiden som materialet är i rörelse. Mätningen kan utföras från mycket låg (0,1%) till hög (85%) fukthalt.

Våra kapacitiva fuktmätare HUMY 300 och HUMY 3000 från Mütec passar bra för att mäta fukt i många processer för granulat, pellets, flis, pulver och sand, med flera. Mätarens snabba mätprocess, med hög upplösning, gör att du får en snabb och enkel mätning med en noggrannhet på upp till 0,1%.

HUMY 300   HUMY 3000

Så mäter du fukt i fast material på rätt sätt – steg för steg

För att vara säker på att få korrekta och pålitliga resultat vid fuktmätning är det viktigt att ta hänsyn till några faktorer. Här går vi igenom vad du ska tänka på när du installerar en fuktmätare.

Förutsättningar för en bra kapacitiv fuktmätning

  1. Sensorytan ska helst vara i kontakt med materialet som ska mätas. Om det inte är möjligt kan fuktsensorn mäta genom ett ”fönster” tillverkat av glas eller plast. Luft mellan materialet och fönstret ska undvikas (max 10 mm beroende på typ av bulkmaterial och vatteninnehåll).
  2. Ett konstant materialflöde över sensorn är viktigt. (Behövs inte för statisk mätning).
  3. Höjden på materialet vid mätpunkten ska vara konstant. Om det inte är möjligt ska höjden på materialet vara minst 20 cm.
  4. Densiteten på bulkmaterialet ska vara konstant. Om det inte är det bör olika kalibreringar per densitet skapas.
  5. Kalibrering ska utföras under pågående process och med minst två kalibreringspunkter (högsta och lägsta möjliga fukthalt). Provtagning ska utföras nära sensorns placering.

Olika typer av fuktmätare kan ha specifika instruktioner från tillverkaren, så kom ihåg att alltid följa de instruktioner som följer med produkten. Tänk också på att mätresultatet kan påverkas av olika faktorer. Se därför till att använda täta referensvärden och ta hänsyn till rekommendationer och begränsningar från produktens tillverkare.

Våra tekniker har mycket god kunskap och erfarenhet av fuktmätning och dess utrustning. Kontakta gärna någon av våra specialiserade tekniker om du vill ha hjälp med fuktmätning i fast material, att välja rätt instrument, underhåll av fuktmätare eller ha teknisk support för installation och användning av utrustningen.

Fuktmätning

Hör av dig till oss om du vill ha hjälp

Kontakta oss