Du är här: Nyheter

Nyheter

2018-10-16, 16:36
Silosäkerhetsseminarium 21/11-2018
2018-08-06, 14:02
TTFM 6.1 NY VERSION av flödesmätare
Ny förbättrad version av beröringsfri löptidsmätare

TTFM 6.1 Beröringsfri Flödesmätare
2018-05-14, 16:24
Dränkbara nivågivare
2018-02-22, 16:01
Skumreglering i Kivik
Kraftig sänkning av användandet av skumdämpare med skumreglering från Paab

Skumreglering i Kivik
2018-01-29, 09:23
Bräddflödesmätning
2017-12-08, 15:14
Introduktionspris Ultraljudsnivågivare
2017-10-06, 11:21
SWEROCK installerar ännu ett system för nivåkontroll i cementsilor
PAAB Tekno Trading AB har sedan 30 år tillbaka ett mycket bra samarbete med Björn Karlsson, underhållsansvarig på SWEROCK AB. I juni var det dags för idrifttagning av ännu ett system för nivåkontroll på deras betongfabrik i Eskilstuna. SWEROCK har idag ca 15 system installerade från PAAB Tekno Trading på olika betongstationer runt om i Sverige

SWEROCK installerar ännu ett system för nivåkontroll i cementsilor

PAAB Tekno Trading AB har sedan 30 år tillbaka ett mycket bra samarbete med Björn Karlsson, underhållsansvarig på SWEROCK AB. I juni var det dags för idrifttagning av ännu ett system för nivåkontroll på deras betongfabrik i Eskilstuna. SWEROCK har idag ca 15 system installerade från PAAB Tekno Trading på olika betongstationer runt om i Sverige.

Systemen är installerade i cementsilor och består av:

  • Nivåmätare samt nivåvakter för överfyllnadsskydd
  • Styrskåp för filterrensning
  • Visning av nivåer
  • Larm
  • Funktionskontroll av överfyllnadsskydd

 

Radarnivåmätare VG6

För installationen i Eskilstuna valde Björn fyra stycken av våra beröringsfria radarnivåmätare med droppantenn - VG6.

Unik patenterad form

Den patenterade droppantennen är unik i sin form och är speciellt framtagen för applikationer med fast material där konventionella hornantenner kan få problem med beläggningar inuti antennen.

Full funktion trots beläggning

Droppantenn som varit installerad i en cementsilo under tolv månaders drift. Trots den kraftiga beläggningen på antennen påverkas inte nivåmätarens

 

 

Ladda ner pdf »


2017-09-05, 15:42
Skumkontroll i rötgaskammare


Kundcase - Skumdetektering

Skumkontroll i rötgaskammare

https://www.paab.com/dokument/bibliotek/Skum/Hallstahammar_Skum.jpgReningsverket i Kolbäck, i Hallstahammars kommun, genererar årligen 1500 ton rötat slam. Rötgasen som genereras används till uppvärmning av anläggningen.
I rötningsprocessen kan plötsligt mängder skum uppstå. Detta skum ställer till stora problem med att täta igen gasledningen samt smutsar ner stora ytor, med tillhörande luktproblem.

Svårigheter

Att detektera skumnivåer med gängse mätprinciper såsom ultraljud, radar, dränkbara nivågivare, ljusbom mm är svårt i rötkammare. Dels är det väldigt svårt att urskilja bara skumningen men det är även svårt att hålla utrustningen ren så att mätningen kan göras fortlöpande.

Lösningen - SureSense

Lösningen på problemet i Hallstahammar var att detektera skummet med - SureSense skumdetekteringssystem – från Paab Tekno Trading.
PAAB Tekno Trading - erbjuder marknadens bredaste produktsortimentet för detektering av vattenbaserat och icke vattenbaserat skum.
Sensorerna och systemen är speciellt framtagna för att detektera och analysera i princip alla typer av skum. Det ger användaren fördelar som t.ex. stora besparingar av kemikalier för skumdämpning, reducerad miljöbelastning och ökad effektivitet i produktionen.
Skumsensorerna använder den patenterade ”Intelligent Multi-Action” (IMA) tekniken för att detektera skum. Tekniken togs från början fram av Shell Oil’s utvecklingsavdelning.
SureSense detekterar mycket allt från lätt skum till mycket kraftigt skum, även vid kraftig beläggning på givaren.

ELVA AB

Mikael WaltnerI nära samarbete med Mikael Waltner på ELVA AB i Örebro, kan nu rötgasprocessen kontrolleras utan att skummängden stiger över önskad nivå. Arbetscykeln loggas och övervakas på anläggningens övergripande styrsystem.
När skumsensorn detektarar skum skickas en signal, via styrenhetens relä, till vattenpumparna och en snabb dusch sker i rötgaskammaren. Så snart skumtäcket har lagt sig avstannar duschen, allt för att minimera det kylande vattnet och den optimala temperaturen i kammaren på 37°C kan bibehållas.

”Vill meddela att skumvakten och tillförseln av spritsvatten har fungerat under sommarn så som det är tänkt.” Mikael Waltner 20170802

SureSense-applikationen är Ex-klassad.

Ladda ner pdf »
2017-03-28, 10:30
Portabla fotometrar

Paab erbjuder Milwaukees fotometrar för en rad olika applikationer. Dessa instrument har en utmärkt repeterbarhet och är idealiska för fältmätningar.

Användavänliga fotometrar ger dig direkta avläsningar i displayen.

Fritt & Totalt Klor, Järn, pH, Fosfat, Klorid, Ammonium, Turbiditet. Läs mer »

Portabel fotometer

2017-01-12, 16:39
PAAB Trådlöst
https://www.paab.com/dokument/bibliotek/Nivamatning/Tradlost.jpg
GSM/GPRS, Radio och SMS
 

Trådlös signalöverföring medför enkela, pålitliga och kostnadseffektiva lösningar av signalöverföringen.

Paab erbjuder ett brett spektra av trådlös signalöverföring.


paabGSM - Sänder signaler via mobilnätet till en webserver som i sin tur ger dig alla data du efterfrågar för din applikation, via internet/molnet. Larm via SMS.


paabRadio - Sänder signaler, enkel eller dubbelriktat, via radio upp till 20km mellan sändare och mottagare.


paab
SMS
-
Sänder signaler och larm, enkel eller dubbelriktat, via mobilnätet med SMS. Billigt och enkelt med kontantsimkort.

 

 

  
 paabGSM   >>   paabRadio >>  paabSMS  >> 
 

Just nu visas nyhet 11 - 20 av totalt 64.  |  « Föregående sida  |  Nästa sida »