Temperaturmätning & RH Fuktmätning

 

Vi erbjuder motståndstermometrar och termoelement avsedda för mätning i vätskor och gaser. Temperaturgivarna finns i flera utföranden, med eller utan transmitter, i varierande materialkvalitéer med olika mätprinciper.

Användningsområde för temperaturgivarna återfinns inom alla typer av process- och ventilationsapplikationer och kan kundanpassas till förmånliga priser även i små serier.

Vi har även tagit fram ett speciellt temperaturmätsystem för temperaturmätning i roterande betongblandare, där signalöverföringen sker trådlöst.

Våra fuktgivare är avsedda för mätning av relativ fukt i  lagringsutrymmen, ventilations system, livsmedelstransporter mm.

Regulator E-Puls 2408 är avsedd för att  klara de vanligaste typer av temperaturreglerkretsar på fartygsmotorer.

Vi erbjuder även Aranet trådlöst system för bl.a. temperatur och fukt, med batterimatade givare.
Läs mer om Aranetsystemet här»

Temperaturgivare & Fuktgivare

Temperaturgivare - utan gänganslutning

TE-118

Mätinsats:

Instickslängd:

Skyddsrör:

Mäthuvud:

Mätområde:

Optioner:


Beskrivning:

 

Pt100 eller Pt1000

75 - 500 mm

ø 6 mm

Enligt DIN43729, utförande B

-50...250°C

Montagekosol, klämringskoppling,
transmitter

Temperaturgivare TE-118 används för mätning i låga tryckområden, exempelvis luft, ånga eller vätskor.

TE-118 kan som option förses med inbyggd transmitter.

 

 

Temperaturgivare TE-118

 Mer information:

 

  

 

 


Temperaturgivare - med gänganslutning

TE-116

Mätinsats:

Instickslängd:

Skyddsrör:

Mäthuvud:

Mätområde:

Optioner:

Beskrivning:

 

Pt100 eller Pt1000

75 - 500 mm

ø 6 mm

Enligt DIN43729, utförande B

-50...250°C

Montagefläns, transmitter

Temperaturgivare TE-116 används för mätning i låga tryckområden, exempelvis luft, ånga eller vätskor.

TE-116 kan som option förses med inbyggd transmitter.

 

 

Temperaturgivare TE-116

 Mer information:

 

  

 

 


Temperaturgivare - med kylhals och gänganslutning

TE-115

Mätinsats:

Instickslängd:

Skyddsrör:

Mäthuvud:

Mätområde:

Optioner:

Beskrivning:

 

Pt100 eller Pt1000

75 eller 150 mm

ø 12 mm/8 mm

Enligt DIN43729, utförande B

-60...300°C

Montagefläns, transmitter

Temperaturgivare TE-115 används för mätning i vätskor och gaser där snabba temperaturvariationer förekommer.

TE-115 kan som option förses med inbyggd transmitter.

 

 

Temperaturgivare TE-115

 Mer information:

 

  

 

 


Rumstemperaturgivare

PTV

Mätinsats:

Instickslängd:

Skyddsrör:

Mätområde:

Optioner:

Beskrivning:

 

Pt100 eller Pt1000

50 mm

ø 8 mm

-50...80°C

Inbyggd transmitter

Temperaturgivare PTV används för mätning av rumstemperatur inomhus och utomhus. PTV kännetecknas av hög mätnoggrannhet, kort reaktionstid, enkelt montage och kräver minimalt underhåll. 

PTV kan som option förses med inbyggd transmitter.

 

 

Temperaturgivare PTV

 Mer information:

 

 

  

 

 

 

 

 


Kabelgivare

PTE

Mätinsats:

Längd:

Skyddsrör:

Mätområde

Optioner:

Beskrivning:

 

Pt100, Pt500 eller Pt1000

L1 = 60, 80, 90 eller 100 mm

ø 6 mm /8 mm

-50..300°C, beroende på kabel

Kundanpassade givare

Temperaturgivare PTE används för temperaturmätning i låga tryck, t.ex. luft, ånga eller vätskor.

Kundanpassade lösningar tas fram på förfrågan.

Temperaturgivare PTE

 Mer information:

 

 

 

 

 

 

 


Temperaturmätsystem för betongblandare

PWTT-CM

Mätinsats:

Frekvens:

Räckvidd:

Mätområde:

Utsignal:

Beskrivning:

 

Termoelement typ J

868,4 MHz

>150 m öppet utrymme

-30...85°C(andra på begäran)

4-20 mA

Det robusta mätsystemet PAAB PWTT-CM möjliggör en kontinuerlig övervakning av temperaturen i  betongblandare genom hela blandningsprocessen.

PAAB PWTT-CM är ett temperaturmätsystem framtaget för temperaturmätning i roterande betongblandare där signalen trådlöst överförs mellan blandare och mottagarenhet.
Mottagarens utsignal kan därefter anslutas till överordnat styrsystem. Mottagaren har även en larmutgång för låg batterinivå.

Systemet består av en rostfri mätfläns med temperaturgivare, sändare och mottagare.

Temperaturmätsystem PWTT-CM

 Mer information:

 

 

 

 

 

 

 

 


Temperaturregulator E-Puls

2408

Matning:

Temperatur:

Reglermode:

Insignal:

Utsignal:

Beskrivning:

 

20-29V AC/DC, option 80-264 VAC

Omgivning 0-55°C

PID, motorventil reglering, Auto Tune

Pt100, option 4-20 mA

Relä 2A, 264 VAC resistiv last

Regulator E-Puls typ 2408 är avsedd att ersätta regulator E-Puls typ EC-102.
Regulatorn levereras trimmad för att klara de  vanligaste typer av temperaturreglerkretasar på fartygsmotorer.
Samtliga inställningar kan enkelt ändras på regulatorns frontpanel.
 

Temperaturregulator 2408

 Mer information:

 

 

 

 

 

 

 

 


Fuktgivare - relativ luftfuktighet

HTC

Mätområde:

Temperatur:


Utsignal:

Beskrivning:

 

0-100% RH

0...70°C(omgivningstemp. drift)
25...85°C(omgivningstemp. lagring)

4-20 mA

För mätning av relativ fukt i lagringsutrymmen, ventilations system, livsmedelstransporter mm.

Fuktgivaren består av ett kapacitivt element med tillhörande signalförstärkare, monterat i ett stålrör. Elementet är monterat i ett utbytbart huvud som är av sintermetall, som gör att luften fritt kan cirkulera kring elementet.

 

 

Fuktgivare HTC

 Mer information: