Du är här: SLAMAVVATTNING

 Slamavvattning med Tasster® skruvpress 

 
Denna robusta och driftsäkra skruvpress Tasster® finns installerad i över 300 applikationer på såväl fiberslam som i kombination med bio- och kemslam.

Torrhalter på mellan 40 och 70% kan erhållas med Tasster®. Fördelarna med Tasster® skruvpress är bl.a. hög torrhalt, låg energiförbrukning, minimalt underhåll och robust konstruktion.

För mer information besök leverantörens hemsida »

Tasster skruvpress