Du är här:

Sitekarta

Hem
Instrument
TRYCKMÄTNING
Standard industriella trycktransmittrar
Trycktransmittrar för hygienapplikationer
Differenstryckgivare
Tryckswitchar
Digitala manometrar
NIVÅMÄTNING
Radar & Linradar(TDR)
Ultraljud/Ekolod
Dränkbara nivågivare
Nivåvakter
Nivåvippa
Inskruvningsbara nivågivare
SKUMMÄTNING / SKUMDETEKTERING
FLÖDESMÄTNING
Öppna system
Slutna system
Fast material
VÄTSKEANALYS
50Serien - Multiparameterinstrument
42Serien - Instrument
Portabla Fotometrar
pH- Redoxmätning,
Syremätning
Klormätning
Slamhalt & Turbiditet
Ammonium(NH4+) och Nitrat(NO3-)
Konduktivitetsmätning
CO2-mätning
Vattenprovtagare
Armaturer Chemitec
TEMPERATUR & FUKTMÄTNING
INDIKATORER & LOGGER
SILOSÄKERHET
STÄLLDON
SIGNALÖVERFÖRING
4-20 mA till Ethernet
TRÅDLÖST
paabGSM
paabRadio
paabSMS
SLAMAVVATTNING
Så funkar det
Om oss
Personuppgiftspolicy
Kundcase
Skumkontroll i Kivik
Skumdetektering i rötkammare
Swerock nivåmätning med radar
Kontakt