Du är här: SIGNALÖVERFÖRING / paabGSM

paab GSM

GSM/GPRS-industrimätstation med logger

paab GSM

Antal givare:


Insignaler:
Loggning:


Data ut: 


SMS:


Matning:


Beskrivning:


1, 2, 4 eller 8 analoga ingångar för ström, spänning eller temperatur samt 1 ingång för pulser.

Ström (0-20mA ), Spänning (0-1V, 0-15V) Pulser (max 16Hz), termistor –40 till 120 °C. På beställning Pt100
och termoelement. Ingångar skyddade mot överspänning med PTC-motstånd och transientdiod.

Valbart registreringsintervall, 28 steg från 64 Hz till 96 timmar. Tidsloggning och dynamisk loggning med start (trigg) på yttre händelse.

GSM Data (upprigt modem), GPRS (TCP/IP) samt RS232 till PC. Felrättande protokoll.

Gränslarm, begäran av mätvärden, styrutgång on/off.

80 – 250V 50-60 Hz. (6-30 V DC från batteri). Intern backup för spänningsbortfall ca 30 min.

paabGSM är en del av Paabs system för trådlös mätning/signalöverföring och övervakning.
Den är en kompakt GSM/GPRS-mätstation för t.ex. mätning av nivå, tryck, flöde, temperatur, el-effekt, energi, ph/redox, konduktivitet, luftfuktighet och många andra parametrar.
paabGSM har inbyggd datalogger med GSM/GPRS-kommunikation, mätvärden överförs automatiskt till internet eller lokal mätserver för presentation.
Larm och mätvärden kan sändas ut som SMS till mobiltelefon.
20 olika larmgränser kan ställas in.


 

 Mer information:

 


GSM/GPRS-industrimätstation med logger och solcellsladdning av batterimatning

paab GSM/Solcell

Antal givare:


Insignaler:
Loggning:Data ut:


SMS:

Matning:

Beskrivning:


1, 2, 4 eller 8 analoga ingångar för ström, spänning eller temperatur samt 1 ingång för pulser.

Ström (0-20mA ), Spänning (0-1V, 0-15V) Pulser (max 16Hz), termistor –40 till 120 °C. På beställning Pt100
och termoelement. Ingångar skyddade mot överspänning med PTC-motstånd och transientdiod.

Valbart registreringsintervall, 28 steg från 64 Hz till 96 timmar. Tidsloggning och dynamisk loggning med start (trigg) på yttre händelse.

GSM Data (upprigt modem), GPRS (TCP/IP) samt RS232 till PC. Felrättande protokoll.

Gränslarm, begäran av mätvärden, styrutgång on/off.

80 – 250V 50-60 Hz. (6-30 V DC från batteri). Intern backup för spänningsbortfall ca 30 min.

paabGSM/Solcell är en del av Paabs system för trådlös mätning/signalöverföring och övervakning.
Den är en kompakt GSM/GPRS-mätstation för t.ex. mätning av nivå, tryck, flöde, temperatur, el-effekt, energi, ph/redox, konduktivitet, luftfuktighet och många andra parametrar.
paabGSM har inbyggd datalogger med GSM/GPRS-kommunikation,
mätvärden överförs automatiskt till internet eller lokal mätserver för presentation.
Larm och mätvärden kan sändas ut som SMS till mobiltelefon.
20 olika larmgränser kan ställas in.

paabGSM/Solcell drivs av ett 7Ah blybatteri med solpanel. Finns även som alternativ med 230V nätspänning.
 


 

 Mer information: