Du är här: Så funkar det

 Så funkar det / Mätmetoder

"Så funkar det" är vår avdelning där vi med animeringar förklarar mätmetoder för instrument  som vi erbjuder.

Med videofilmer visar vi även hur instrumenten fungerar och hur de installeras och programmeras.


Siloövervakning

Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat materialFlödesmätning med Stingray 2.0 flödeslogger


 

Flödesmätning med MantaRay portabla flödeslogger

Skumreglering med IMA Sensing® Technology


 

Installation av beröringsfri flödesmätare TTFM 1.0


 

Flödesmätare OCF 5.0 monterad i 6" Parshallränna
Flödesmätare AVFM 5.0 monterad i en 32" kulvert


 
Se hur enkelt det är att kalibrera Greyline flödesmätare
 

Installation och idrifttagning av Doppler flödesmätare PDFM 5.0 

 

Tillfällig installation av Doppler flödessensor


 

 

 

Installera datalogger i Greylines instrument som redan är drift 

 

Installation av montageband för AVFM 5.0, MantaRay & Stingray 2 flödessensor


 

Installation av löptids flödesmätare PT500


 

Installera extra relä i Greylines instrument


 

 

 

Nedladdning av data till USB-minne från Greyline instrument


 

 

 Paddelnivåvakt SE3X med vikbar paddel och LED indikering   

 

 

Programering av ultraljuds nivåmätare Microflex-C

 

 

 

Driftsäker pumpstyrning med PSL 5.0 

 

Flödesmätning i öppna kanaler och delvis fyllda rör med flödesmätare AVFM 5.0, AVMS 5.1, MantaRay och Stingray 2


En flödesmätare av V/H-typ (Area-Velocity Flow Meter) mäter kontinuerligt både nivå och hastighet för att beräkna flödesvolymen i öppen kanal eller rör.
Ultraljudssensorn installeras i botten av ett rör eller kanal. För att mäta vätskenivån, sänder sensorn ut ultraljudspulser som transporteras genom vätskan och reflekteras mot vätskeytan. Instrumentet mäter hur lång tid det tar för ekot att returnera till sensorn. Flödeshastigheten mäts med ultraljuds Dopplersignal som kontinuerligt injiceras i vattnet. Det högfrekventa ljudet reflekteras tillbaka till sensorn från partiklar eller bubblor i vätskan. Om flödet är i rörelse, returneras ekot på en förändrad frekvens proportionellt mot flödeshastigheten. Med denna teknik mäter instrumentet flödeshastigheten med en noggrannhet av +/- 2%.


En separat ultraljuds nivåsensor kan användas vid turbulenta flöden eller när mycket luftbubblor förekommer. Nivåsensorn mäter nivån genom att sända ultraljudspulser genom luften till vätskeytan. Tillsammans med nivåsensorn används en dränkt Doppler hastighetssensor för att mäta flödeshastigheten.


 

 

Beröringsfri flödesmätning med Doppler flödesmätare DFM 5.1 och PDFM 5.1 samt Doppler flödesvakt DFS 5.1


Doppler flödesmätare mäter flöde från utsidan av röret. Dopplermätare sänder kontinuerligt ut högfrekvent ljud som fortplantas genom rörväggen och in i vätskan. Ljudet reflekteras tillbaka till sensorn från partiklar eller luftbubblor. Om vätskan är i rörelse, returneras ekot på en förändrad frekvens proportionell med flödeshastigheten. Doppler flödesmätare mäter kontinuerligt denna förändring i frekvens för att räkna fram korrekt flödesmängd.
För att kunna reflektera signalen, fungerar Dopplertekniken endast på vätskor som innehåller fasta partiklar eller luftbubblor.

 

 

 

Mikrovågs flödesvakt för fast material typ Microsense DFS


Flödesvakten använder en mikrovågs/dopplereffekt och mäter helt beröringsfritt. Microsense sänder kontinuerligt ut en lågfrekvent mikrovågsstråle mot det flödande materialet. En del av de utsända mikrovågorna reflekteras tillbaka till givarhuvudet och analyseras om de är i rörelse eller stillastående. Mikrovågorna detekterar endast material som rör sig framför givaren och ignorerar stationärt material.


Mikrovågs nivåvakt för fast material typ MWS - detektering i stup


Systemet består av två delar; en sändare och en mottagare placerade på motsatta sidor av ett stup, tank eller behållare. Sändaren skickar ut mikrovågsenergi mot mottagaren ca 200 gånger per sekund. Om ett tillräckligt reflekterande eller absorberande material bryter sikten mellan de två enheterna når inte den utsända energin fram till mottagaren. Signalbortfallet hos mottagaren genererar en förändring och aktiverar ett relä att indikera hög eller låg signal.


Mikrovågs nivå- och flödesvakt för fast material typ MWS och DFS


Microsense DFS kan även användas tillsammans med mottagardelen av mikrovågs nivåvakt MWS. Tillsammans ger de en unik kombination av både flödesvakt och nivåvakt i samma system.Nivå-/Flödesmätare ultraljud DLT 2.0


 
DLT 2.0 är ett unikt instrument som kan mäta nivå, differensnivå och flöde - samtidigt med ett instrument.

Med ett rensgaller uppströms en flödesränna kan DLT 2.0 mäta både differensnivå och flöde genom rännan med endast två ultraljudssensorer och en elektronikdel.