Slamhaltsmätning & Turbiditetsmätning

 

Vi marknadsför ett komplett program av slamhalts- och turbiditetsmätare. Flera olika typer av sensorer för både öppna och slutna system, in-line eller neddoppning.

Mätinstrumenten används med fördel inom kommunala vatten- och reningsverk, miljömätningar  och processindustrier.

 


Se tabell - vilka sensorer som passas
till respektive instrument.

  Turbiditet är en förminskad genomsynlighet i vattnet/vätskan, på grund av suspenderade ämnen - som består av mycket fina partiklar - som inte sedimenterar under en relativt kort tid. Genom att jämföra absorptionen av testprovet med värden erhållna från en välkänd kalibreringskurva, är det möjligt att bestämma värdet på turbiditeten.

Slamhaltsmätare & Turbiditetsmätare

 Turbiditetssensor Lågturb. 0-100 NTU

S461LT

Mätmetod:

Mätområde:

Upplösning:


Utgång:

Arbetstemp.:

Besrivning:

90° Scattered light

 
0 - 10 NTU, 0 - 100 NTU

0,01 NTU (0-10 NTU)
0,1 NTU (0-100 NTU)

RS485 (4-20 mA option)


0-50 °C

Kombineras med 50Serien multiparameterinstrument.

Går ej mot äldre versioner av 50Serien.


Mätningarna görs med hjälp av den standardiserade - 90° Scattered Light Methode.
enlighet med ISO 7027 / EN 27027. Mätmetoden är baserad på Tyndall-effekten.
Grumligheten av mediet bestäms från mängden skingrat ljus.
Den sända infraröda ljusstrålen sprids av partiklarna i ett medium.
Strålarna mäts med ljusmottagare som är monterad i en vinkel på 90° till det utsända ljuset. De uppmätta ljussignalerna omvandlas till frekvenssignaler.
Frekvenssignalerna omvandlas till motsvarande turbiditetsenheter, och visas i displayen.
Slamhaltsmätare & Turbiditetsmätare


 Mer information:

 

 

  Turbiditetssensor 0-1000 NTU

S461TN

Mätmetod:

 
Mätområde:


 
Noggrannhet:

 


Utgång:

Arbetstemp.:

Beskrivning:


90° Scattered light


0-1000 NTU

(0-4000 NTU option)

± 2% vid mätområde 0-10 NTU
± 5% vid mätområde 0-100 NTU
± 10% vid mätområde 0-1000 NTU

 
RS485 (4-20mA Option)
 
0-50 °C

Kombineras med 50Serien multiparameterinstrument.
eller
42Seriens processkontrollinstrument.


Mätningarna görs med hjälp av den standardiserade - 90° Scattered Light Methode.
enlighet med ISO 7027 / EN 27027. Mätmetoden är baserad på Tyndall-effekten.
Grumligheten av mediet bestäms från mängden skingrat ljus.
Den sända infraröda ljusstrålen sprids av partiklarna i ett medium.
Strålarna mäts med ljusmottagare som är monterad i en vinkel på 90° till det utsända ljuset. De uppmätta ljussignalerna omvandlas till frekvenssignaler.
Frekvenssignalerna omvandlas till motsvarande turbiditetsenheter, och visas i displayen.


Turbiditetssensor S461TN

 Mer information:

 

 

 In-line turbiditet-mätcell

S462INOX
S462PVC

Mätmetod:
 
Mätområde:
 
Noggrannhet:
  
Arbetstemp.:
 
Montage:

 

Besrivning:


Ljusabsorption
 
10 - 100 FTU
 
± 5%
 
0-90 °C (INOX) 0-45 °C (PVC)
 
2½" gänga Utvändig (INOX), invändig (PVC)

 
Kombineras med 42Seriens processkontrollinstrument.

Tack vare det dubbla sensorsystemet, kan turbiditet  mätas vid mycket låga koncentrationer med hög precition och hög repeterbarhet.

Mätningen är inte i kontakt med vätskan och den optiska LED-tekniken är stabil över tid och minimerar behovet av omkalibrering.

 
 


Inline mätcell turbiditet
Inline mätcell turbiditet PVC

 Mer information: 

 

 Nephelometrisk turbiditetsmätning

S461N

Mätmetod:

Mätområde:

Noggrannhet:Arbetstemp.:

Besrivning:

90° Scattered light
 
0 - 100 NTU, 100 - 1000 NTU
 
± 3%
 
 
0-50°C


Kombineras med 50Serien multiparameterinstrument.
eller
42Seriens processkontrollinstrument.Turbiditet 

 Mer information:

 

 


 


 Slamhaltsprob 0-30 g/l

S461S
S461 INS

Mätmetod:
 
Mätområde:
 
Noggrannhet:
 
Utgång:
 
Arbetstemp.:

Besrivning:


Ljusabsorption
 
0-30 g/l
 
± 5%
 
RS485 (4-20mA Option)
 
0-60 °C

Kombineras med 50Serien multiparameterinstrument.
eller
42Seriens processkontrollinstrument.


Sensorn S461S används för optisk mätning av suspenderade partiklar i industrivatten och mäter upp till 30 g/l. Sonden använder ljusabsorptionensmetoden.


  


Turbiditet Slamhalt

 Mer information:

 

 

 Armatur med avluftningssystem - för turbiditetssensor S461T

S461/DB

Material:


Temperatur:

 

Max tryck:

 

Beskrivning:

PVC

 

0-50°C

 

3 bar

 

By-pass armaturen används för montage av turbiditetssensor S461, för optisk turbiditetsmätning i by-pass system. Avluftningssystemet förhindrar att luftbubblor bildas i mätkammaren, vilket ger en pålitlig mätning.

Turbiditet 

 Mer information:

 

 


  Slamhaltsprob 0-50 gr/liter & 10-150 gr/liter

7520SAV
7540SRH

Mätmetod:

Mätområde:

Noggrannhet::

Arbetstemp.:

Besrivning:

7520 - Absorption
7540 - Back radiation

0 - 50 gr/l, 10 - 150 gr/l


+/- 1% f.s.

0-50o C


Kombineras med 42Seriens processkontrollinstrument.


7520SAV och 7540SRH används för att bestämma höga och mycket höga slamkoncentrationer, upp till 150 g/l.

- Pålitlig mätning tack vare infrafröd optisk mätning vid 880 nm

- Dubbla ljuskällor för att kompensera för drift från optiska komponenter.

- Inga rörliga delar

- Digitaliserad signal i proben för att reducera risken för elektrisk störning i signalöverföringen.


7520SAV

7540SRH

 Mer information: