Konduktivitetsmätning

 

 

Våra konduktivitetsmätare är framtagna att användas där behov föreligger att kontinuerligt mäta ledningsförmåga i µS eller mS. Vi erbjuder även ett stort urval av mätceller för de flesta applikationer.


Se tabell - vilka sensorer som passas
till respektive instrument.

 

  "Elektrisk konduktivitet (även elektrisk ledningsförmåga, specifik konduktivitet, specifik ledningsförmåga eller enbart konduktivitet) är ett mått på hur väl ett material kan transportera elektrisk laddning och är multiplikativ invers till resistivitet."  Wikipedia

"Då konduktivitet beror av salthalt, ger konduktivitetsmätningar indirekt information om ett avloppsvattens sammansättning och kan därmed användas för att övervaka och styra olika processer vid en avloppsreningsanläggning." Svenskt Vatten

 

Induktiva konduktivitetsceller

S411/IND

Mätområde:

Max temp:

Max tryck:

Beskrivning:

1000µS - 1000mS

60° C

6,5 bar

Kombineras med 50Serien multiparameterinstrument.
eller
42Seriens processkontrollinstrument.

S411/IND-serien av elektrodfria konduktivitetsceller har utvecklats för att producera en sensor till lågt pris utan att påverka kvalitén.

Elektroderna är extremt toleranta mot beläggningar på sensorn, troligtvis det största problemet vid konventionell konduktivitetsmätning. Cellerna har inbyggd temperaturkompensering och kan monteras in-line, i en tankvägg eller i en öppen tank eller kärl. Mer information:

 


 


Konduktivitetsceller

S411

Mätområde:

Max temp:

Max tryck:

Beskrivning:

se datablad »

0-130° C

16 bar

Kombineras med 50Serien multiparameterinstrument.
eller
42Seriens processkontrollinstrument.

Vi erbjuder ett brett spektra av konduktiva mätceller både för vattenbehandling till industriella applikationer. Mer information:

 

 


 


Armaturer för konduktivitetsceller

S315/S305

Beskrivning:

Neddoppnings- och genomströmningsaramturer för konduktivitetsceller.
Neddoppningsarmaturerna kan även förses med anslutning för elektrodrengöring.


Genomströmningsarmatur konduktivitet 

 Mer information:

 

 


 


Digital konduktivitetsprob

S411DIG

Mätområde:

Mätmetod:

Känslighet:

Temperatur:

Beskrivning:

0-20000 µS

Konduktivitet med två elektroder

0,1 µS

-10-45 °C

Kombineras med 50Serien multiparameterinstrument.
 

Vi erbjuder ett brett spektra av konduktiva mätceller både för vattenbehandling till industriella applikationer.


 

 Mer information:

 

 


 


Induktiva konduktivitetsceller. Hög temperatur

S411/IND /HT

Mätområde:

Max temp:

Max tryck:

Beskrivning:


0-1 Siemens

upp till 135° C

upp till 10 bar

Kombineras med 50Serien multiparameterinstrument.
eller
42Seriens processkontrollinstrument.

S411/IND-serien av elektrodfria konduktivitetsceller har utvecklats för att producera en sensor till lågt pris utan att påverka kvalitén.

Elektroderna är extremt toleranta mot beläggningar på sensorn, troligtvis det största problemet vid konventionell konduktivitetsmätning. Cellerna har inbyggd temperaturkompensering och kan monteras in-line, i en tankvägg eller i en öppen tank eller kärl.

Valbar med flera olika flänsalternativ passande de flesta hygieniska applikationer.
S411/IND/HT-sensorn är tillverkad i PEEK™, ett material med utmärkt kemiskt motstånd och tålig för hög temperatur passande för matindustrin. Sensorns konstruktion gör det möjligt att arbeta kontinuerligt vid 100 °C, sensorn kan ångsteriliseras upp till 135 °C.
Sensorerna S411/IND/HT är utrustade med Pt1000-temperatursensorer monterade i direkt kontakt med mediet via en rostfri yta med en alternativ PEEK-yta som är tillgänglig för applikationer där rostfritt stål kan vara oacceptabelt. Anslutningen sker via en IP67-kontakt som underlättar installation och underhåll.


 


 

 Mer information: