Ultraljuds nivåmätning

 

 

Beröringsfri nivåmätning med ultraljud är en av de mest mångsidiga mätprinciperna och passar för både fast material och vätskor. 

Våra ultraljudsmätare är framtagna för beröringsfri nivåmätning i de flesta applikationer. Mätarna finns i olika utföranden med separerad elektronik och givare eller sammanbyggda i kompakt utförande.

Samtliga instrument har automatisk temperaturkompensering och kan levereras i olika utföranden med mätområde upp till 60 meter.

Flera av våra modeller kan även användas för volymmätning, pumpstyrning, flödesmätning i öppna system och differensnivåmätning.


Ultraljuds nivåmätare - för vätskor  - max 12m

Microflex-D
Microflex-DER

Mätområde:

Noggrannhet:

Mätvinkel:

Temp omr:

Utsignal:

Beskrivning:

0 - 8 m (0 - 12 m Microflex-DER)

+/- 0,5%  av max område (+/- 0,25% Microflex-DER)

-40 - 60°C

4-20 mA, 2-tråd, HART

Microflex-D är en kompakt 2-trådsmatade nivåmätare för vätskor. Microflex-D finns i två utförande med max mätområde 8 eller 12 meter. Beroende på modell kan Microflex-D mäta nivå, procent nivå, distans och volym.

 

 Mer information:

 
HART®Vinkelfäste Microflex -D -DER

Vinkelfäste


Förnicklad stålplåt

T=3mm
Vinkelfäste Microflex
 

  Ultraljuds nivåmätare - för vätskor  - max 10 m

Miniflex LR

Mätområde:

Noggrannhet:

Reläutgång:

Max temp:

Utsignal:

Beskrivning:

0 - 10 m

+/- 0,25% av mätområde

3 x SPDT

90°C

4-20 mA

Miniflex LR är en programmerbar nivå- och flödesmätare bestående av förstärkarenhet och ultrasljudssensor för beröringsfri mätning. Förstärkaren har två raders display och fem tryckknappar på fronten för enkel programmering. Miniflex LR är ett multifunktionellt instrument för nivåmätning, pumpstyrning, volymmätning, differensnivåmätning och flödesmätning i öppna system.
 Ultraljuds nivåmätare Miniflex LR

 Mer information:

 

 Ultraljuds nivåmätare/pumpstyrning - för vätskor  - max 15 m

PSL 5.0

Mätområde:

Noggrannhet:

Reläutgång:

Max temp:

Utsignal:

Beskrivning:

0 - 15 m

+/- 0,25% av mätområde

6 x SPDT

65 °C

4-20 mA

PSL 5.0 är framtagen för pumpstationer och nivåkontroll i tankar.  Instrumentets 6 relä  kan programmeras för pump eller ventilkontroll, nivålarm, temperaturlarm och fellarm. Rapport på pumparnas drifttid uppdateras automatiskt och sparas för visning på displayen.

En separat nivågivare med 4-20 mA signal kan anslutas som säkerhet. Anslutning av redundant nivågivare är en unik funktion där PSL 5.0 autokalibrerar den redundanta givaren. Om signalen från ultraljudsgivaren faller bort, tar den redundanta givaren automatiskt över tills korrekt signal återfås från ultraljudsgivaren.

Ultraljuds nivåmätare/pumpstyrning PSL 5.0Pumpstyrning PSL 5.0 
 

 Mer information:

 

 

Unik funktion