Flödesmätning av inläckage i bergtunnlar

https://www.paab.com/dokument/bibliotek/Nyheter/Flodesmatning_i_bergtunnlar.jpg