Vattenprovtagare - vacuumtyp

 

PAAB Tekno Tradings provtagare är en microprocessorstyrd provtgare av vacuumtyp, konstruerad med tanke på kvalitet, enkelhet och driftsäkerhet. Provtagaren har en tydlig display med 4 LED-siffror, där provtagningsfrekvensen lätt kan följas.

Provtagaren är utvecklad enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd för provtagning.

 

 

Vattenprovtagare - vacuumtyp

 VA/V3

Antal prov:

Provvolym:

Styrning:

Max sughöjd:

Beskrivning:

1-36/timme

Justerbart 20-250 ml/prov

Manuell, tid eller extern

 6 m

VA/V3 är byggd i en robust spolsäker plastkapsling. Minsta rör och slangdiameter är 10 mm, vilket gör provtagaren lämplig för provtagning av såväl behandlat, som obehandlat vatten. Alla delar som kommer i kontakt med vatten, är tillverkade av korrosionsbeständigt material, såsom glas och PVC. Våtdelen är mycket enkel att rengöra.
 Provtagare

 Mer information: