Syremätning för vätskor & gas

 

OxyGuards syresystemen är extremt långtidsstabila utan nollpunktsdrift och membranen tål, tack vare sin höga diffusionsförmåga, kraftig nedsmutsning. OxyGuard levererar system för mätning i både ppm och ppb-området och syremätning kan utföras i såväl gaser som vätskor.

Vår hemsida innehåller bara en bråkdel av alla OxyGuards produkter. Besök gärna OxyGuards hemsida www.oxyguard.dk för information om övriga produkter.

Chemitecs syresystem kan beställas med amperometrisk  eller optisk sensor. De mer avancerade systemen Serie 50 och 4283, kan även levereras för dubbla mätparametrar pH/syre, turbiditet/syre och slamhalt/syre eller syre/syre.

 
Multiparameterinstrument Serie 50

Syremätare Atlantic

Optisk syre- och temperaturprob

S423/C/OPT

Mätområde:

Applikationer:


Utgång:

Beskrivning:

0,00-20,00 mg/l(ppm), 0-200% SAT

Ytvatten, fiskodlingar, dricksvatten, avloppsvatten, havsvatten

RS485 med Modbus RTU eller 4-20mA

Tillgängliga i versioner med PVC-hus, med 4-20 mA utgång

Kombineras med 50Serien multiparameterinstrument.
eller
42Seriens processkontrollinstrument.

S423 / C / OPT är en syre mätsensor med inbyggd temperaturgivare. Mättekniken är baserad på följande optiska princip: en diod utsänder ett blått ljus mot en yta på vilket ett fluorescerande substans appliceras. Ytan reagerar genom att sända från början ett rött ljus (luminescens), återgår sedan till sitt ursprungliga tillstånd. Intensiteten av den producerade röda ljuset och returhastighet till initialtillståndet är relaterade till föreliggande syrekoncentrationen. Denna metod ger pålitliga och noggranna mätningar utan drift av signalen över tid. Kalibrering är inte är nödvändig. Inget underhåll krävs förutom utbyte av den luminiscerande ytan vartannat år. Systemet förbrukar inte syre, därför är det lämpligt för de mest skiftande användningsområden, inklusive sådana där vätskan nästan är stillastående.
 Mer information:

 

 


Modbus®


 Syre- och temperaturelektrod 

S423

Applikationer:


Mätområde:

Känslighet:

Arbetstemperatur:

Beskrivning:

Ytvatten, dricksvatten, biologisk behandling av avloppsvatten.

40 ppb - 40 ppm

40 - 80 nA 25 °C i luft

0 -60 °C

Kombineras med 42Seriens processkontrollinstrument.

S423 använder ett Optiflow™ membran. Detta membran är mycket mekaniskt stabilt, tillverkas som ett laminat runt ett stålnät och är mycket resistent mot kemiskt aggressiva miljöer samt höga tryck. Konstruktionen, gör detta system också sensorn helt ”underhållsfria”.

 

 Mer information:

 
Syremätare - för vätskor & gaser

Atlantic

Mätområde:

Utsignal:

Reläutgång:

Beskrivning:

0-20 mg/l(ppm), 0-200% SAT

4-20 mA

4 st

Oxyguard Atlantic är ett avancerat 1-kanals instrument för syremätning i vätskor, luft och gaser. Instrumentets sond mäter både syre och temperatur.

Med timers, gränslägen och reläutgångar som kan länkas logiskt av användaren, kan Atlantic utföra flera användbara funktioner. Det finns tre olika datablad för syremätning i fiskodlingar, industri och avloppsvatten.

Syremätare Atlantic

 Mer information:

 

För fiskodling


För industri

 

För avlopp


Portabel syremätare med logger - för vätskor

Polaris C

Mätområde:

Beskrivning:

0-60 mg/l(ppm), 0-600% SAT

Polaris C är en avancerad, prisvärd och nästintill underhållsfri mätare för mätning av upplöst syre och temperatur. Mätaren är robust, lätt att använda och har en lång livslängd som gör den idealisk för tuffa förhållanden.
Polaris C kan lagra upp till 2500 uppsättningar data, inklusive tids- och datumstämplar. Den loggade datan kan lagras antingen manuellt eller automatiskt med möjlighet att gruppera data i kategorier. Den lagrade informationen kan laddas upp direkt till Cobália med Bluetooth -teknik*. Skanna Cobália NFC -taggen på tanken och all data laddas upp till din "digitala gård". Tankspecifika data som tilldelas taggarna kommer att lagras i Cobália för analys av tidsvariation, generering av grafer och för multivariabel analys av prestanda.
Mätaren har en inbyggd självkontroll av all hårdvara, den kompenserar automatiskt för barometertryck och har en mycket kort responstid.

* För närvarande är denna funktion endast tillgänglig för Android
 Portabel syremätare Polaris C

 Mer information:

 

 


 


Portabel syremätare med logger - för vätskor

 Polaris 2

Mätområde:

Datalogger:

Beskrivning:

0-60 mg/l(ppm), 0-600% SAT

Inbyggd

Utöver fördelarna med Handy Polaris erbjuder Handy Polaris 2 funktion med inbyggd datalogger. Lagring av mätvärden kan ske automatiskt eller manuellt.

Loggrade värden kan överföras till dator med Polaris Link vilket är en enhet som ansluts till Handy Polaris 2 och data överförs via USB-kabel.

PC mjukvara ingår.

Portabel syremätare Handy Polaris 2 

 Mer information:

 

Handy Polaris 2

 

Polaris Link

 


 

 


Portabel syremätare - för vätskor

Polaris

Mätområde:

Beskrivning:

0-60 mg/l(ppm), 0-600% SAT

Handy Polaris är ett extremt lättanvänt instrument. Starta instrumentet, lägg proben i vattnet och börja mäta.

Förutom enkelt handhavande erbjuder Polaris flera fördelar som t.ex. automatisk kalibrering, automatisk kontroll av probe, kabel och elektronik, kompensering för förändring i atmosfärstryck m.m.

 Portabel syremätare Handy Polaris

 Mer information: