Portabla Fotometrar

Paab erbjuder Milwaukees fotometrar för en rad olika applikationer. Dessa instrument har en utmärkt repeterbarhet och är idealiska för fältmätningar.
Användavänliga fotometrar ger dig direkta avläsningar i displayen.
Ladda ner broschyr »


 Fritt & Totalt Klor, professionell fotometer

Mi404

Beskrivning:Mi404, en mikroprocessorbaserad proffessionell fotometer för mätning av fritt- (0,00-5,00 mg/l) och totalt (0,00-5,00 mg/l) klor, med hög upplösning, mycket god noggrannhet och omedelbara resultat.

 Mer information:

 


Ammonium (medelkoncentrationer), professionell fotometer

Mi405

Beskrivning:Mi405 mikroprocessorbaserad proffessionell fotometer för mätning av ammonium, med ett intervall av 0,00 till 9,99 mg/l, för medelkoncentrationer.

Ammonium fotometer

 Mer information:


 Fritt klor, professionell fotometer

Mi406

Beskrivning:
Mi406 mikroprocessorbaserad proffessionell fotometer för mätning avFritt klor, med ett intervall av (0,00-5,00 mg/l).

Fritt klor fotometer

 Mer information:


 Ammonium (låga koncentrationer), professionell fotometer

Mi407

Beskrivning:


Mi407, mikroprocessorbaserat fotometer instrument för mätning för mätning låga koncentrationer av ammonium (0,00-3,00 mg/l). Fotometer klor

 Mer information:


 Järn (höga koncentrationer), professionell fotometer

Mi408

Beskrivning:
Mi408, mikroprocessorbaserad fotometer för mätning av höga koncentrationer av järn (0,00-5,00 mg/l). Järn fotometer

 Mer information:


 pH-, fritt klor, totalt klor, professionell fotometer

Mi411

Beskrivning:


Mi411 mikroprocessorbaserad fotometer för mätning tre viktiga parametrar för att säkerställa god vattenkvalitet: pH, fritt klor och totalt klor.

pH, fritt klor och totalt klor fotometer

 Mer information:


 Fosfat, professionell fotometer

Mi412

Beskrivning:

Mi412 mikroprocessorbaserad fotometer för mätning av fosfat med intervallet 0,00-2,50 mg/l

Fosfat fotometer

 Mer information:


Fritt- och totalt klor (höga koncentrationer) Professionell fotometer

Mi413

Beskrivning:


Mi413, mikroprocessorbaserad fotometer för mätning av fritt klor (0,00-10,00 mg/l), och totalt klor (0,00-10,00 mg/l).

 Mer information:


Klorid, Professionell fotometer

Mi414

Beskrivning:Mi414, mikroprocessorbaserad instrument  för mätning av klorid (0,00 till 20,00 mg/l).

Klorid används för vattenrening för lågtryckspannor och kylsystem. Det är viktigt att övervaka kloridkoncentrationen i pannsystem för att förhindra metalldelar skadas. I höga nivåer, kan klorid korrodera rostfritt stål.
Klorid fotometer

 Mer information:


Turbiditet, Professionell fotometer

Mi415

Beskrivning:Mi415 har två driftområden; 0,00-50,00 FNU, och 50 till 1000 FNU som rymmer den mest grumliga tillstånd som kan uppstå.

Mi415 levereras i en hård bärväska, komplett med reagenser.
Turbiditesfotometer

 Mer information: