pH-mätning & Redoxmätning

 

 Även portabla pH/Redoxmätare ingår i vårt program
tillsammans med ett brett urval av pH- och Redoxelektroder.

 ”pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning (egentligen oxoniumjoner, H3O+, en vattenmolekyl med en extra proton, det vill säga en extra H+). Lösningar med låga pH-värden är sura och kallas syror, och de med höga kallas basiska. Lösningar som har pH 7 (vid 25 °C) kallas neutrala.”  Wikipedia

 

"Redox (kortform för reduktion-oxidation-reaktion) är det kemiska fenomen vid vilket oxidationstalen hos atomer förändras. Vanligtvis sker detta genom att en eller flera elektroner förflyttas från en atom till en annan." Wikipedia

 

 pH-elektroder och Redox-mätning, analoga

pH/Redox

Beskrivning:

Mätparametrar:

 

 


Elektroderna nedan är alla av sk. kombinerad typ (mätning + referens). Underhållsfria och klassade efter deras konstruktionsegenskaper, vilket gör att de passar i ett flertal applikationer. ø12mm

S401
VG
pH-elektrod för generellt bruk.

S406VG
Redox-elektrod för generellt bruk

S408MEC
pH-elektrod för höga temperaturer och/eller trycksatta installationer.

S408POLplus
pH-elektrod för tuffa kemiska applikationer.

S406POL
Redox-elektrod för tuffa kemiska applikationer.

S406
OXT
Redox-elektrod för höga temperaturer och/eller trycksatta installationer.

S401LC
pH-elektrod för vatten med låg elektrisk konduktivitet.

S402PS
pH-elektrod för applikationer med vätskor med höga halter slam.

S403PS
Redox-elektrod för applikationer med vätskor med höga halter slam.

 

 Mer information:

 


Digital pH- och Redoxelektrod

S401DIG/N
S406DIG/N

Elektrod:


Mätområde
:


Beskrivning:

pH: S401DIG/N
Redox: S406DIG/N

pH: 0 - 14 pH,
Redox: +/-1500 mV

Elektroderna S401DIG/N och S406DIG/N används för pH-/redoxmätning i renvatten, avloppsvatten, galvaniska processer och många andra industriella applikationer. Den digitala tekniken ger användaren en pålitlig mätning, kommunikation och mätning sker via Modbus RTU protokoll.

Digital pH- redoxelektrod S401-406 DIG N 

 Mer information:

S401DIG/N

S406DIG/N


Digital Differentiell pH- och Redoxelektrod

S401DIFF
S406DIFF

Elektrod:


Mätområde:


Beskrivning:

pH: S401DIFF
Redox: S406DIFF

pH: 0 - 14 pH,
Redox: +/-1500 mV

S401DIFF och S406DIFF är framtagna för mätning i tuffa avlopps- och industriapplikationer där elektroder med traditionella referenssystem skulle få en för kort livstid. Den digitala tekniken ger användaren en pålitlig mätning, kommunikation och mätning sker via Modbus RTU protokoll.

 


 Mer information:

 

 


Portabel pH/Redoxmätare

Handy pH

Mätområde:

Temperatur:


Kabellängd:

Beskrivning:

0 - 14 pH, +/-1500 mV

Elektrod 0-60°C
Elektronik -20 - +60°C

1,5 m

Handy pH är en portabel pH/Redoxmätare för användning i krävande applikationer. Mätaren är helt vattentät, man kan tappa den i vattnet utan att den tar skada. Några av fördelarna med instrumentet är automatisk kalibrering, fast kabel som eliminerar problem med anslutningar, stor lättavläst display etc.

För mätning av redox byter man bara elektrod och väljer "Redox" i menyn.

Instrumentet levereras komplett med väska och kalibreringslösningar.

Portabel pH-mätare Handy pH 

 Mer information:

 

 


 

 

Genomströmningsarmatur på pH-mätning

DA-Y

Material:

Arbetstemp:

Tätning:

Nom tryck:

PVC klar

Max 60°C

O-ring , Viton

5 bar vid 40°C

 

PolyPropylen

Max 80°C

O-ring, Viton

5 bar vid 60°C

 

 Mer information:

 

 


 


 

Buffertlösningar i dosförpackning


Mätområde:


Volym:

Hållbarhet: 

Beskrivning:

pH: 4,01 - 7,01 - 10,01
±0,01 pH vid 25°C

20 ml

Upp till 4 år oöppnad förpackning i rumstemperatur.

Buffertlösning för pH-kalibrering i dosförpackning.

Öppna förpackningen - Stoppa ner pH-elektroden -
Fortsätt kalibreringen.