Ciptec serien - optiska sensorer för livsmedel & bioteknik

 

CIPTEC-familjen består av ett komplett program av optiska mätinstrument för vätskekontroll. Instrumenten är ursprungligen framtagna för mejeri-, bioteknik- och livsmedelsindustrin, men kan även med fördel appliceras inom processindustrin samt vatten- och avloppsreningsverk.

TTS-Ciptec levererar högkvalitativa optiska inline-analysatorer för flytande och gas-process applikationer. TTS-Ciptecs sensorer används i tusentals olika industriella tillämpningar, till exempel koncentrationsmätning i vätska, minskning av råvaruförluster och minskning av utsläppsbelastning. Våra sensorer ger er en möjlighet för styra den osynliga delen av er process.

Optiska sensorer Ciptec

 

Koncentrationsmätare för mjölk/vatten

CIPTEC-M 

Mätområde:

Känslighet:

Utsignal:

Beskrivning:

0-100% mjölk(ca 0-25000 NTU)

0,01% full mjölk i vatten(1 NTU)

4-20 mA och/eller Ethernet

Ciptec-M är en hög precisions backscatter-sensor för att mäta mjölk koncentrationen. Sensorn skickar en ljusstråle in i processmedian och mäter ljusmängden som spritts tillbaka från processen. På detta sätt kan sensorn mäta mjölk/vatten-koncentrationen. Givaren är speciellt konstruerad för mejeriindustrin och dess krävande processförhållanden. Med över 20 års erfarenhet av mejeriprodukters mätningar och tusentals installerade Optec-sensorer runt världen, har Ciptec-M sensor skapats för vara det optimala sensorn för mjölk/vatten-koncentration analysering.
Optisk sensor Ciptec-M 

 Mer information:

 

 


 


Turbiditetsmätare - för hög turbiditet

CIPTEC-T

Mätområde:

Känslighet:

Utsignal:

Beskrivning:

0-25000 NTU

1% av mätområde

4-20 mA och/eller Ethernet

Baserat på backscatter av ljus, är CIPTEC-T modellen avsedd för turbiditetsmätning i medier med 0-25000 NTU turbiditet.

Optisk sensor Ciptec-T 

 Mer information:

 

 


 


Turbiditetsmätare - för låg turbiditet

CIPTEC-F

Mätområde:

Känslighet:

Utsignal:

Beskrivning:

0-2500 NTU

1% av mätområde

4-20 mA och/eller Ethernet

Baserad på absorption av ljus, är Ciptec-F avsedd för att mäta grumlighet av 0 - 2500 NTU med utmärkt upplösning.

Optisk sensor Ciptec-F 

 Mer information:

 

 


 


COD-mätare

CIPTEC-COD

Mätområde:

Känslighet:

Utsignal:

Beskrivning:

0-150000 mg/l

15 mg/l

4-20 mA och/eller Ethernet

Ciptec-COD är konstruerad för online COD-mätning i mejeri-och livsmedelsindustrin. Givarens mätprincip grundar sig på optiska absorption- och spridningtekniken, som korrelerar noggrant med COD-värden. Analysatorn är CIP/SIP-kompatibel och kan levereras med dränkbart mäthuvud.

 Optisk sensor Ciptec-COD

 Mer information: