Sensor för Ammonium(NH4+) och Nitrat(NO3-) 

 S470

Mätparametrar:

Interface:

Beskrivning:

Ammonium(NH4+) och Nitrat(NO3-).

Modbus RTU

S470 är baserad på ett antal jonselektiva elektroder för att kontrollera ammonium- och nitratjoner.
S470 finns som sensor för att mäta ammonium, nitrat eller som kombinationssensor för båda parametrarna. Anslutning för automatisk rengöring av elektroderna är integrerad i proben.
S470 är fabrikskalibrerad med standardlösningar vid leverans. Kalibreringen är lagrad i sensorn men kan även modifieras av kunden. Fabrikskalibreringen finns alltid kvar och kan  enkelt återställas vid behov.

Kombineras med 50Serien multiparameterinstrument.

S470 Ammonium Nitrat

 Mer information:

 

 

Modbus®