Du är här: Instrument / FLÖDESMÄTNING

Flödesmätning - flödesmätare & flödesvakter

 

Parshallränna

Öppna System

I öppna system mäter vi i de flesta typer av mätöverfall och mätrännor.

Våra flödesmätare modell AVFM, Stingray och MantaRay mäter flöde i öppna kanaler och i såväl fyllda som delvis fyllda rör, utan behov av mätrännor eller skibord.

Slutna system

I slutna system mäter vi med våra induktiva magnetiska flödesmätare eller med någon av våra beröringsfria flödesmätare, från utsidan av rörledningen utan ingrepp i röret.

Flödesvakter

Tryckdifferensmätare för vätskor och gaser samt flödesvakter ingår även i vårt kompletta program för flödesmätning.

Flöde av fast material

För indikering av flöde av fast material erbjuder vi vår flödesvakt Microsense som arbetar med mikrovågor beröringsfritt. Materialflödet upptäcks med hjälp av dopplerprincipen.

Vårt program för flödesmätning:

Vätskor öppna system »    

Vätskor slutna system »

Fast material, granulater och pulver »