Radar & Linradar

RC - FMCW 24 GHz Radar Nivåmätare för fast material

RC-serien är en 2-tråds 24 GHz radar nivåmätare framtagen för grundläggande applikationer med fast material.

  • 3x
  • CE
  • HART foundation
Benämning
RC
Användning
  • Fast material
Varumärken
  • Hycontrol
Beskrivning
Specifikation
Beskrivning

RC-serien är en 2-tråds 24 GHz radar nivåmätare framtagen för grundläggande applikationer med fast material. Den är anpassad för beröringsfri kontinuerlig nivåmätning på sten, granulater, flingor och andra fasta produkter i varierande applikationer.

RC-serien kan utrustas med hornantenn eller droppantenn i PP eller PTFE. Droppantennes unika funktioner eliminerar behovet av renblåsningssystem. Nivåmätaren ger en noggrann och pålitlig nivåmätning även vid ojämna ytor.

Specifikation
Mätområde0 - 100 m
Noggrannhet+/- 2mm
Min DK-värde1,4(TBF 1.1)
Max tryck16 bar
Max temp130°C
Utsignal4-20 mA, 2-tråd(HART)
Vi hjälper dig med service och installation!