Aranet

Aranet – trådlöst mätsystem med batteridrivna sensorer

Letar du efter trådlösa sensorer med tillförlitligt nätverk och lång räckvidd?

Aranet är ett trådlöst sensorsystem tillverkat av en av världens bästa tillverkare av trådlös kommunikationsutrustning.

Mer än 20 års erfarenhet av radiotillverkning har gjort det möjligt att skapa ett av de mest pålitliga privata LoRa-nätverken med ett branschledande sortiment av batteridrivna sensorer.

Nedan följer ett urval av givare. Läs mer på Aranets hemsida för hela utbudet.

Hur funkar Aranet?

+ Läs mer

Produkter

Aranet PRO Basstation

Industriell övervakningslösning. Upp till 100 trådlösa sensorer kan läggas till per enskild basstation inom siktlinjen upp till 3 km. Aranet PRO levereras med gratis programvara för dataanalys.
 • CE

Aranet4

Trådlös sensor för övervakning av: CO2, temperatur, relativ fuktighet och atmosfärstryck Aranet4 är en innovativ batteridriven fristående trådlös sensor för övervakning
 • CE

Aranet T Compact Temperatursensor

Aranet T Compact-sensor – affärskritiska temperaturavläsningar i realtid för stormarknader och kylförvaring med en liten givare utformad för livsmedelindustrin.
 • CE

T/RH Temperatur & Relativ luftfuktighet

Aranets trådlösa temperatur- och relativfuktighetssensorer har exceptionellt låg energiförbrukning som gör att sensorerna kan fungera upp till tio år utan att byta ut batteriet. Aranet-sensorer är extremt tåliga och kan placeras i en öppen miljö utomhus såväl som inT/RHomhus eller…
 • CE

T-probsensor, Temperaturmätning

Temperaturgivarsensorer mäter och övervakar luft, vätska och yttemperatur. Sonden kan placeras i vätskor eller platser som kräver mätningar av nära kontakt, t.ex. värmerör eller i jord. Aranet T-probsensor är hermetiskt tillslutna och har IP-klass 68, vilket garanterar exceptionell hållbarhet under…
 • CE

PT100 Temperatur

Aranet PT100-sändare är en lättanvänd motstånds-till-digital-omvandlare optimerad för platinamotståndstemperaturdetektorer (RTD).
 • CE

PT1000 Temperatur

Aranet PT1000-sändare är en lättanvänd motstånds-till-digital-omvandlare optimerad för platinamotståndstemperaturdetektorer (RTD).
 • CE

Differenstrycksensor

Aranet differenstrycksensor används för att mäta skillnaden i lufttryck mellan två punkter
 • CE

Trådlös sensor för övervakning av: CO2

Den trådlösa, batteridrivna sensorn har en inbyggd, infraröd CO2-sensor som mäter koldioxid med exceptionellt hög precision genom att utesluta andra organiska gasföreningar.
 • CE

Trådlös sensor för övervakning av: CO2 och temperatur

Aranet trådlösa, batteridrivna koldioxidsensorer har IP67-skyddsklass – de kan placeras i tuffa miljöförhållanden. Sensorer utför mycket noggranna mätningar såväl som de är flexibla och enkla att installera.
 • CE

Trådlös sensor för övervakning av Ammoniak (NH3)

Trådlösa batteridrivna sensorer för användning i laboratorier, lantbruk med boskap, fjäderfägårdar och avloppsreningsverk för att övervaka läckage av ammoniakgas och ge ett larm för att skydda människor och djur.
 • CE

Trådlös sensor för avståndsmätning

Aranet avståndssenor använder ultraljud för att mäta avståndet till ett objekt. En högfrekvent ljudvåg avges av enheten, som mäter den tid det tar för vågen att nå objektet och sedan reflekteras tillbaks till sensorn. Aranet avståndssensor fungerar på de flesta…
 • CE

Aranet spänningssensor 0-10 VDC

Aranet spänningssensor är en batteridriven och energieffektiv lösning utformad för att integreras med alla sensorer från tredje part som använder volt (V) som utgång. Användningsområden kan bl.a. vara mätning av: pH, vätskenivå, tryck, flöde, hastighet, vibration och många fler.
 • CE

Aranet strömsensor 4-20 mA

Aranet 4-20 mA strömgivare är batteridriven och energieffektiv lösning utformad för att integreras med alla sensorer från tredje part som använder mA som utgång. Användningsområden kan bl.a. vara mätning av: pH, vätskenivå, tryck, flöde, hastighet, vibration och många fler.
 • CE

Sensor för Pulsräkning

Aranet pulsräknarsensor är konstruerad för övervakning av pulsutgång och räknar de gånger som en mekanisk kontakt stängs. Applikationerna inkluderar elmätare och vattenflödesövervakning. Både räkne-per-mätintervall och det kumulativa antalet räknas. Programvaran SensorHub kan konvertera och presentera dessa mätningar i önskat mått…
 • CE

T/RH Temperatur & Relativ luftfuktighet (Ammoniak- resistent)

Trådlösa och batteridrivna sensorer som ger mycket noggranna mätningar av temperatur och relativ fuktighet i tuffa miljöer, särskilt i höga ammoniakhalter som boskaps- och fjäderfäuppfödning.
 • CE

Signaltestutrustning Ping-Pong set

Trådlösa, batteridrivna verktyg utformade för att användas som signaltestare. När du väljer en plats för potentiell sensorplacering, kontrollera bara om signalstyrkan är tillräckligt bra med endast ett knapptryck på sensorn. Sensorerna anger omedelbart styrkan för den mottagna radiosignalen med de…
 • CE